ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم. پیوستن به کارزار
0

دعوت به همکاری

با ارائه دانش خود به دانشجویان آکادمی حقیاد باعث می شوید  سطح علمی دانشجویان ما بالاتر رفته و همچنین حق انتخاب بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر درآمد مناسبی نصیب شما خواهد شد

گروه آموزشی حقیاد

آکادمی حقیاد، همیشه به دنبال دعوت به همکاری از افراد خلاق و توانمند است. اگر شما نیز، مستقل از رشته و مقطع تحصیلی، تمایل دارید تا خلاقیت و توانایی های خود را در مسیر اجرای بزرگترین پروژه های آموزشی ایران، کانالیزه کرده و به کار گیرید، دعوت ما به همکاری را پذیرفته و با پر کردن فرم دعوت به همکاری در محورهای مد نظر خود، اعلام آمادگی نمایید.

همکاری آموزشی و تدریس

انتشار آموزش در آکادمی حقیاد

همکاری اجرایی

پیوستن به تیم اجرایی حقیاد

همکاری فنی

پیوستن به تیم فنی حقیاد

همکاری نویسندگی و ترجمه

پیوستن به تیم تحریریه حقیاد