آموزش انگلیسی با سریال فرندز | بخش چهارم

تصویر شاخص

 آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز بخش چهارم

این اتفاق برای اکثر افراد افتاده است که با مراجعه به استاد زبان خود و هنگام مشورت برای تقویت توانایی گوش دادن و صحبت کردن استاد دیدن فیلم را پیشنهاد نموده باشد یا حتی هنگام صحبت با اکثر دوستان خود هم خواهید شنید که دیدن فیلم معجزه می کند و باید این کار رو توی برنامه اصلی آموزش زبان انگلیسی خود بگذارید و نکته جالب اینجاست که اکثراً برای شروع آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز را پیشنهاد می دهند.

روش آموزش :

ابتدا دوبار قسمتی از سریال برای شما پخش خواهد شد، باید توجه کنید که بازیگران چه می گویند، سپس دوبار دیگر با متن انگلیسی مجدد همان قسمت ها پخش می شود و اینبار می توانید بفهمید که آیا درست شنیده اید یا خیر سپس دوبار دیگر متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی پخش می شود و در انتها توضیحاتی در خصوص عبارات و واژه های استفاده شده به شما ارائه می شود

یادگیری بهتر :

بعد از اینکه یکبار کامل درس ارائه شده را ملاخظه نمودید برای بار دوم دوباره درس را مجدد پخش کنید و اینبار توجه کنید که چه میزان از واژه ها به گوشتان می رسد و آنها را می فهمید اگر بیش از ۹۰ درصد متوجه شدید آماده هستید مرحله بعد را تمرین کنید
در مرحله بعد همزمان با بازیگران می بایست جملات آنها را با فاصله زمانی بسیار اندک با صدای بلند تکرار کنید اگر بیش از ۹۰ درصد این کار را درست انجام می دهید آماده هستید تا به درس بعدی بروید

نکات و جمع بندی آموزش:

  1. یکبار درس را فرا بگیرید
  2. بار دوم برای تقویت قوه شنیداری خود تمرین کنید
  3. بار سوم روی قوه کلام خود تمرکز کنید تا هم بیان و هم صحبت کردنتان مانند آمریکایی ها شود

توجه داشته باشید هر درس کوتاه است پس بهتر است حتما در چند نوبت در طول یک روز یک درس را تمرین کنید تا به مهارت های لازم برسید به یاد داشته باشید هرچیزی که بیش از سه بار تکرار شود ماندگاری آن در ذهن بیشتر از مطالبی خواهد بود که تکرار کمی دارند

تصور کنید:

یکی از بهترین روش های ماندگاری آموزش در ذهن تصور کردن موقعیت هایی است که ممکن است شما در آن قرار بگیرید و از جملات استفاده شده در درس بخواهید استفاده کنید سعی کنید این موقعیت ها را در ذهن تان بازسازی کنید

 

وضعیت محصول
product image
رتبه بندی
1star1star1star1star1star
تعداد رای
no rating based on 0 votes
رده محصول
FR
نام محصول
آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز بخش چهارم
قیمت
تومان 37000
موجودی
Available in Stock

درس اول | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارمنمایش رایگان

درس دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس دهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس یازدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس دوازدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سیزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهاردهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پانزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شانزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هجدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس نوزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیستم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس بیست و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی ام | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس سی و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل ام | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس چهل و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس پنجاه و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس شصت و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتادم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هفتاد و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتادم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

درس هشتاد و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل چهارم

3,700 تومان هدیه نقدی
قیمت دوره

37,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تاریخ انتشار: 11 شهریور 1400تعداد بازدید: 740
قوانین و مزایای استفاده

آموزش ارائه شده صرفا برای استفاده سفارش دهنده آن است لطفا از در اختیار قرار دادن آن به سایر افراد خودداری نمائید، تهیه و تولید هر آیتم آموزشی هزینه بسیار زیادی دارد لذا با درنظر گرفتن عدم کپی و انتقال آیتم های آموزشی به سایر افراد ما را در این راه یاری فرمائید لذا تمامی مدرسین و همچنین آکادمی حقیاد از انتشار بخش یا کل هر آیتم آموزشی به هیچ عنوان رضایت شرعی نداشته و در صورت مشاهده اقدامات قانونی را لحاظ خواهد نمود

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی حقیاد
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

admin