آموزش انگلیسی با سریال فرندز | بخش پنجم

English training with Friends series

 آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز بخش پنجم

این اتفاق برای اکثر افراد افتاده است که با مراجعه به استاد زبان خود و هنگام مشورت برای تقویت توانایی گوش دادن و صحبت کردن استاد دیدن فیلم را پیشنهاد نموده باشد یا حتی هنگام صحبت با اکثر دوستان خود هم خواهید شنید که دیدن فیلم معجزه می کند و باید این کار رو توی برنامه اصلی آموزش زبان انگلیسی خود بگذارید و نکته جالب اینجاست که اکثراً برای شروع آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز را پیشنهاد می دهند.

روش آموزش :

ابتدا دوبار قسمتی از سریال برای شما پخش خواهد شد، باید توجه کنید که بازیگران چه می گویند، سپس دوبار دیگر با متن انگلیسی مجدد همان قسمت ها پخش می شود و اینبار می توانید بفهمید که آیا درست شنیده اید یا خیر سپس دوبار دیگر متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی پخش می شود و در انتها توضیحاتی در خصوص عبارات و واژه های استفاده شده به شما ارائه می شود

یادگیری بهتر :

بعد از اینکه یکبار کامل درس ارائه شده را ملاخظه نمودید برای بار دوم دوباره درس را مجدد پخش کنید و اینبار توجه کنید که چه میزان از واژه ها به گوشتان می رسد و آنها را می فهمید اگر بیش از ۹۰ درصد متوجه شدید آماده هستید مرحله بعد را تمرین کنید
در مرحله بعد همزمان با بازیگران می بایست جملات آنها را با فاصله زمانی بسیار اندک با صدای بلند تکرار کنید اگر بیش از ۹۰ درصد این کار را درست انجام می دهید آماده هستید تا به درس بعدی بروید

نکات و جمع بندی آموزش:

  1. یکبار درس را فرا بگیرید
  2. بار دوم برای تقویت قوه شنیداری خود تمرین کنید
  3. بار سوم روی قوه کلام خود تمرکز کنید تا هم بیان و هم صحبت کردنتان مانند آمریکایی ها شود

توجه داشته باشید هر درس کوتاه است پس بهتر است حتما در چند نوبت در طول یک روز یک درس را تمرین کنید تا به مهارت های لازم برسید به یاد داشته باشید هرچیزی که بیش از سه بار تکرار شود ماندگاری آن در ذهن بیشتر از مطالبی خواهد بود که تکرار کمی دارند

تصور کنید:

یکی از بهترین روش های ماندگاری آموزش در ذهن تصور کردن موقعیت هایی است که ممکن است شما در آن قرار بگیرید و از جملات استفاده شده در درس بخواهید استفاده کنید سعی کنید این موقعیت ها را در ذهن تان بازسازی کنید

 

وضعیت محصول
product image
رتبه بندی
1star1star1star1star1star
تعداد رای
no rating based on 0 votes
رده محصول
FR
نام محصول
آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز بخش پنجم
قیمت
تومان 36500

معرفی دورهنمایش رایگان

درس اول | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجمنمایش رایگان

درس دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس دهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس یازدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس دوازدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سیزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهاردهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پانزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شانزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هجدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس نوزدهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیستم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس بیست و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی ام | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس سی و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل ام | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس چهل و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس پنجاه و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس شصت و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتادم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و چهارم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و پنجم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و ششم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و هفتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و هشتم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هفتاد و نهم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هشتادم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هشتاد و یکم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هشتاد و دوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

درس هشتاد و سوم | آموزش انگلیسی با سریال فرندز فصل پنجم

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش انگلیسی با سریال فرندز | بخش پنجم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

3,650 تومان هدیه نقدی
قیمت :

36,500 تومان

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
مدت دوره: 08:50ساعتتاریخ انتشار: 16 شهریور 1400تعداد بازدید: 773
قوانین و مزایای استفاده

آموزش ارائه شده صرفا برای استفاده سفارش دهنده آن است لطفا از در اختیار قرار دادن آن به سایر افراد خودداری نمائید، تهیه و تولید هر آیتم آموزشی هزینه بسیار زیادی دارد لذا با درنظر گرفتن عدم کپی و انتقال آیتم های آموزشی به سایر افراد ما را در این راه یاری فرمائید لذا تمامی مدرسین و همچنین آکادمی حقیاد از انتشار بخش یا کل هر آیتم آموزشی به هیچ عنوان رضایت شرعی نداشته و در صورت مشاهده اقدامات قانونی را لحاظ خواهد نمود

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی حقیاد
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

ناشر : حقیاد