لوگو جدید حقیاد

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی

در این درس ۱۵۰ عدد از پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسی را به همراه مثال انگلیسی و توضیح فارسی آماده کرده ایم که امیدواریم در بهبود یادگیری زبان انگلیسی شما موثر باشد

۱٫ A bad workman always blames his tools.

این ضرب المثل انگلیسی زمانی استفاده می شود که شخصی کیفیت تجهیزات خود یا سایر عوامل خارجی را در زمانی که کار را ضعیف انجام می دهد سرزنش می کند. معادل فارسی عروس بلد نیست برقصه می گه زمین کجه

Example: X: The turkey isn’t cooked well because the oven is not functioning well. Y: Well, it’s the case of a bad workman blaming his tools.

۲٫ A bird in hand is worth two in the bush.

چیزهایی که در حال حاضر داریم با ارزش تر از چیزهایی هستند که امیدواریم به دست آوریم.

Example: X: Why did you turn down that job offer when you don’t have anything concrete in hand at the moment? Y: Well, I’m confident I’ll land one of the two jobs I interviewed for last week. And they’re better than this one. X: In my opinion, you should’ve taken it. A bird in hand is worth two in the bush.

۳٫ Absence makes the heart grow fonder.

وقتی افرادی که دوستشان داریم در کنار ما نیستند، آنها را بیشتر دوست داریم.

Example: When I was with her she always fought with me but now she cries for me on phone. I think distance made her heart grow fonder.

۴٫ A cat has nine lives.

گربه می تواند از حوادث به ظاهر مرگبار جان سالم به در ببرد. معادل فارسی : مثل گربه هفت (نه) تا جون داره

Example: I haven’t seen him for several weeks, but I wouldn’t really worry about him. Everyone knows a cat has nine lives.

۵٫ A chain is only as strong as its weakest link.

یک قسمت ضعیف کل را ضعیف می کند. معادل فارسی : یک بز گر (کچل) گله رو گر می کنه

Example: No matter how confident the team is, it is as strong as its weakest link – its defense.

۶٫ Actions speak louder than words.

اعمال انعکاس بهتری از شخصیت فرد است، زیرا گفتن چیزها آسان است، اما عمل کردن بر اساس آنها و دنبال کردن آنها دشوار است.

Example: Julie always says she’ll donate to the school, and she never does, so I doubt she will this year. Actions speak louder than words, after all.

۷٫ A drowning man will clutch at a straw.

وقتی کسی در شرایط سختی قرار دارد، از هر فرصتی برای بهبود آن استفاده می کند.

Example: After trying all reliable medicines, he is now visiting quacks to get a cure for his baldness. A drowning man will clutch at a straw.

۸٫ Adversity and loss make a man wise.

ما در زمان های سخت زودتر از زمان های پر رونق به خرد دست می یابیم.

Example: After losing money in my investments, I know which investments to avoid. It is rightly said adversity and loss make a man wise.

۹٫ A fool and his money are soon parted.

افراد احمق نمی دانند چگونه پول خود را نگه دارند.

Example: She gave up her entire estate on the basis of a verbal promise. A fool and his money are indeed easily parted.

۱۰٫ A journey of thousand miles begins with a single step.

یک کار هر چقدر هم که بزرگ باشد، با یک قدم کوچک شروع می شود.

Example: I’m feeling overwhelmed by the prospect of completing 4,000-word paper by next week, but I guess I’ll start by writing 500 words every day. After all, a journey of a thousand miles begins with a single step.

ضرب المثل های انگلیسی باعث شناخت هرچه بهتر فرهنگ مردمان انگلیسی زبان می شود

۱۱٫ A leopard can’t/ doesn’t change its spots.

یک فرد نمی تواند شخصیت ذاتی خود را تغییر دهد، به خصوص بد.

Example: X: Do you think he’ll stop copying after being caught and penalized? Y: I don’t think so. A leopard can’t change its spots.

۱۲٫ All good things come to an end.

تجربه های خوب در نهایت به پایان می رسند.

Example: I was so sad to graduate from college and separate from my friends, but I’ve to realize that all good things come to an end.

۱۳٫ All’s well that ends well.

تا زمانی که نتیجه خوب باشد، مشکلات در راه اهمیتی ندارند.

Example: I’m glad you finally got here, even though your car had a flat tire on the way. Oh well, all’s well that ends well.

۱۴٫ All that glitters is not gold.

چیزهایی که از نظر ظاهری خوب به نظر می رسند ممکن است آنقدرها با ارزش یا خوب نباشند.

Example: X: I want to be a movie star when I grow up. Y: Film industry looks good from the distance, but it has its own problems. Remember, all that glitters is not gold.

۱۵٫ All’s fair in love and war.

می‌توان قوانین بازی جوانمردانه را تحت شرایط تسکین‌دهنده زیر پا گذاشت.

Example: X: How can you pitch my idea to the boss to look good? Y: Come on, all is fair in love and war.

۱۶٫ Always put your best foot forward.

تا جایی که می توانید تلاش کنید یا نهایت تلاش خود را بکنید.

Example: You need to put your best foot forward in the interview if you want to land that job.

۱۷٫ Among the blind the one-eyed man is king.

یک فرد ناتوان می تواند موقعیت قدرتمندی را به دست آورد اگر دیگران در این مبارزه حتی ناتوان تر باشند.

Example: Despite his obvious lack of exposure and skills, he became head of the department because he is one-eyed among the blind.

۱۸٫ An apple a day keeps the doctor away.

خوردن یک سیب در روز شما را سالم نگه می دارد.

Example: Switch from chips to apples for your snack. An appe a day keeps the doctor away.

۱۹٫ An empty vessel makes much noise.

افراد احمق یا احمق پرحرف ترین هستند.

Example: The spokesperson of the ruling political party yesterday was shouting at the top of his voice on a TV debate, trying to defend the indefensible. Empty vessel makes much noise.

گاهی با یک ضرب المثل انگلیسی می تونید کلی از مفاهیم رو به سادگی انتقال بدید

۲۰٫ An idle brain is the devil’s workshop.

اگر کاری برای انجام دادن ندارید، احتمالاً به شیطنت فکر خواهید کرد.

Example: The kids should be kept busy during the summer break. Otherwise, you know an idle brain is devil’s workshop.

۲۱٫ An ounce of protection is worth a pound of cure.

کمی احتیاط قبل از وقوع یک بحران بهتر از اطفای حریق بعد از آن است.

Example: Get the vaccination on priority. An ounce of protection is worth a pound of cure.

۲۲٫ A picture is worth a thousand words.

نشان دادن یا توضیح چیزی از طریق یک تصویر راحت تر از کلمات است.

Example: A picture is worth a thousand words. It is easier to learn biology through pictures than through reams of text.

۲۳٫ Appearances can be deceptive.

ظاهر ظاهری ممکن است آن چیزی نباشد که شما فکر می کنید.

Example: X: He was well-mannered, suave, and good to talk to, but he turned out to be a cheater. Y: Well, appearances can be deceptive.

۲۴٫ A rolling stone gathers no moss.

فردی که همیشه در حال تغییر شغل و مکان است، از مزیت مسئولیت های کمتری برخوردار است، اما از مضرات عدم وجود مکان ثابت برای زندگی نیز برخوردار است.

Example: He was a bit of rolling stone before he got the job and settled down.

۲۵٫ A ship in the harbor is safe, but that is not what a ship is for.

از منطقه آسایش خود خارج شوید تا رشد کنید و پتانسیل خود را برآورده کنید.

Example: I think your fears are unfounded. You should travel to Italy for the Model UN. I’m sure you’ll learn a lot. Remember, a ship in the harbor is safe, but that is not what a ship is for.

۲۶٫ A stitch in time saves nine.

بهتر است به جای اینکه منتظر بمانید تا زمانی که آنها بدتر می شوند و بسیار بزرگتر می شوند، بلافاصله با مشکلات مقابله کنید.

Example: Because we anticipated and responded to the possible change in Facebook algorithm, the referral traffic to our website dropped much less than what happened to some of our competitors. A stitch in time saves nine.

۲۷٫ As you sow, so you shall reap.

اعمال شما – خوب یا بد – تعیین می کند که چه چیزی به دست می آورید.

Example: You’ve got entangled in few cases of fraud. That’s a result of your illegal get-rich-quick methods. You should have known as you sow, so you shall reap.

۲۸٫ A thing begun is half done.

یک شروع خوب، انجام بقیه پروژه را آسان تر می کند.

Example: He has already won first set in the match. I think he is on course to take this match. Well begun is half done, after all.

۲۹٫ Barking dogs seldom bite.

افرادی که ظاهراً تهدیدآمیز به نظر می رسند به ندرت آسیب می رسانند.

Example: X: I’m really scared to report delay in the project to the boss. His temper is so over the top. Y: I don’t think you should worry too much about it. Barking dogs seldom bite.

۳۰٫ Be slow in choosing, but slower in changing.

چیزها یا افراد را پس از دقت مناسب انتخاب کنید، اما پس از انتخاب، برای مدت طولانی بمانید.

Example: Don’t be hasty in picking friends, but once you make friends with someone, don’t change him/ her fast. You should be slow in choosing, but slower in changing.

۳۱٫ Beauty is in the eye of the beholder.

چیزی که ممکن است برای یک نفر زیبا به نظر برسد، ممکن است برای دیگری به نظر نرسد.

Example: You may not like the curves of my new car, but then beauty is in the eye of the beholder.

۳۲٫ Beauty is only skin deep.

شخصیت، عقل و سایر خصوصیات درونی انسان مهمتر از زیبایی ظاهری اوست.

Example: That gorgeous actress behaved so rudely with the driver – beauty is skin deep, after all.

۳۳٫ Beggars can’t be choosers.

افرادی که به سخاوت دیگران وابسته هستند، نمی توانند چیزها را بر اساس میل خود انتخاب کنند. آنها باید آنچه را که به آنها داده می شود بپذیرند.

Example: X: I borrowed this jacket from my friend, but it’s not one of his nice ones. Y: Well, but, beggars can’t be choosers.

۳۴٫ Best things in life are free.

با ارزش ترین چیزها اغلب رایگان هستند.

Example: I feel so rejuvenated in clean air, sparkling water, and beautiful nature of the mountains. Often times, the best things in life are free.

گاهی یه تکه شعر می تواند به یک صرب المثل تبدیل شود آیا به نظر شما در زبان انگلیسی هم اینگونه است؟

۳۵٫ Better late than never.

بهتر است چیزی را دیر به دست آورید (می خواهید) تا هرگز بدست نیاوردید.

Example: I’m sorry I’m late to the party, but better late than never, right?

۳۶٫ Better to be poor and healthy rather than rich and sick.

سلامتی مهمتر از پول است.

Example: The pharma tycoon has been in and out of hospital for the last two months because of kidney ailments. It’s better to be poor and healthy than rich and sick.

۳۷٫ Better to wear out than to rust out.

فعال ماندن بهتر از بیکار ماندن است (عمدتاً برای افراد مسن استفاده می شود)

Example: X: Seeing your age, I wouldn’t recommend you to work so hard. Y: It’s better to wear out than to rust out.

۳۸٫ Blood is thicker than water.

روابط با خانواده (یا خویشاوندان خونی) قوی تر از سایر روابط است.

Example: My friends invited me for the picnic on Sunday, but I have to go to my cousin’s birthday instead. Blood is thicker than water, isn’t it?

۳۹٫ Cleanliness is next to Godliness.

پاکیزگی نشانه خوبی است، فضیلتی بزرگ.

Example: Keep yourself clean, after all cleanliness is next to Godliness.

۴۰٫ Clothes do not make the man.

شخصیت یک فرد را نمی توان از روی لباس و ظاهر او قضاوت کرد. معادل فارسی : لباس نو پلو بخور

Example: X: I can’t believe he has been charged for insider trading. He always seemed so professional and impeccable. Y: Well, clothes don’t make the man.

۴۱٫ Cowards die many times before their deaths.

ترسوها بارها در زندگی خود از اثرات وحشتناک مرگ رنج می برند.

Example: X: He is constantly worried about the security of his job, and I don’t think he’ll pursue his true interests. Y: He exemplifies the saying ‘cowards die many times before their deaths’.

۴۲٫ Cross the stream where it is shallowest.

برای انجام کارها به ساده ترین شکل ممکن.

Example: Let’s just cross the stream where it is shallowest and find a spot that you can pull right in to—don’t worry about parallel parking.

۴۳٫ Curiosity killed the cat.

تحقیق در مورد کار دیگران می تواند خطرناک باشد. آدم باید به کار خودش فکر کنه

Example: I know curiosity killed the cat, but I can’t stop the investigation until I know where the donations are really going.

۴۴٫ Curses, like chickens, come home to roost.

عواقب انجام کار نادرست همیشه به دنبال خطاکار است.

Example: Politicians can fool some people some of the time, but in the end, chickens come home to roost.

۴۵٫ Discretion is the better part of valor.

عاقلانه است که مراقب باشیم و شجاعت بی مورد نشان ندهیم.

Example: Son: Can I go hand gliding with my friends? Father: No. Son: But they’ll say I’m a chicken if I don’t go! Father: Discretion is the better part of valor, and I’d rather have them call you chicken than risk your life.

۴۶٫ Don’t bite off more than you can chew.

بیش از توان خود مسئولیت نپذیرید.

Example: I bit off more than I can chew when I said ‘yes’ to my boss for another project.

۴۷٫ Don’t bite the hand that feeds you.

نسبت به کسی که به شما کمک کرده یا از او مزایایی کسب کرده اید بد رفتار نکنید، زیرا ممکن است در آینده این مزایا را از دست بدهید.

Example: Don’t bite the hand that feeds you by talking ill of your mentor for such a small thing. If he distances himself from you or talk bad about you, it can hurt you bad.

۴۸٫ Don’t blow your own trumpet.

شما باید از صحبت با افتخار از دستاوردها و موفقیت های خود در مقابل دیگران اجتناب کنید.

Example: Don’t blow your own trumpet by talking of who your clients are and how much money you make every month.

۴۹٫ Don’t cast pearls before swine.

چیزی با ارزش را به کسی که ارزشی برای آن قائل نیست پیشنهاد ندهید.

Example: To serve them French cuisine is like casting pearls before swine.

۵۰٫ Don’t count your chickens before they hatch.

بر اساس رویدادهای آینده که ممکن است اصلاً اتفاق نیفتند، برنامه ریزی نکنید. معادل فارسی جوجه رو آخر پائیز می شمارن

Example: X: I’ve to prepare for my campaign. Y: But you haven’t been nominated yet. Don’t count your chickens before they hatch.

۵۱٫ Don’t cross a bridge until you come to it.

با موقعیتی که اتفاق می افتد کنار بیایید و از قبل نگران آن نباشید.

Example: I know you’re worried about the mortgage payment in January, but don’t cross the bridge till you come to it.

۵۲٫ Don’t judge a book by its cover.

همانطور که نمی‌توانید فقط با نگاه کردن به جلد کتاب درباره آن نظری بسازید، نمی‌توانید از ظاهر بیرونی کسی (یا چیزی) نیز نظری داشته باشید.

Example: He seems a bit jerk to me, but, hey, you never know. He may be good. You shouldn’t judge a book by its cover.

۵۳٫ Don’t kill the goose that lays the golden eggs.

اگر غازی را که تخم‌های طلایی می‌گذارد بکشید، چیزی را از بین می‌برید که پول زیادی برای شما دارد.

Example: Tourists come to this city mainly to see this monument. By opening it to commercial use, the city council may kill the goose that lays golden eggs.

۵۴٫ Don’t put all your eggs in one basket.

تمام تلاش خود را صرف یک اقدام، سرمایه گذاری، هدف یا مواردی از این دست نکنید، زیرا اگر نتیجه ندهد، همه چیز را از دست خواهید داد.

Example: Almost entire revenue of the Company comes from the Facebook platform. If Facebook tweaks its policies in future, the Company may sink. They shouldn’t put all their eggs in the same basket.

۵۵٫ Don’t put the cart before the horse.

کارها را به ترتیب درست انجام دهید. «اسب قبل از گاری» دستور مناسب است، نه «گاری قبل از اسب».

Example: Don’t put the cart before the horse by finalizing the house you want to buy before you arrange the funds for down payment.

۵۶٫ Don’t throw the baby with the bathwater.

هنگام خلاص شدن از شر چیزهای بی ارزش، چیز با ارزش را دور نریزید.

Example: We shouldn’t scrap the entire project for a subpart not planned well. Let’s not throw the baby with the bathwater.

۵۷٫ Early bird catches the worm.

کسی که کار را زود شروع می کند شانس موفقیت بیشتری دارد.

Example: X: Why have you come so early for the season-ending sale? Y: So that I can choose from a wider selection and get a better piece. Early bird catches the worm, after all.

۵۸٫ Easy come, easy go.

این را زمانی می گویید که به راحتی چیزی به دست می آورید و سپس به همین راحتی آن را از دست می دهید.

Example: I found fifty dollars while on my morning walk, but I frittered it away foolishly by the afternoon – easy come, easy go.

۵۹٫ Empty bags cannot stand upright.

یک فرد فقیر یا گرسنه نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

Example: You cannot expect poor people to fight for climate change, because empty bags cannot stand upright. They need to first fulfill their basic needs.

۶۰٫ Every cloud has a silver lining.

هر موقعیت بد یا منفی می تواند به نفع شما باشد. (وجود روکش نقره به این معنی است که خورشید در پشت ابر قرار دارد و در نهایت ظهور خواهد کرد.)

در ادامه بخوانید :  نوشتن یک ایمیل عالی به انگلیسی

Example: I know your business has suffered few setbacks this season. But remember, every cloud has a silver lining.

۶۱٫ Every dog has his day.

حتی بدشانس ترین یا بدشانس ترین ها هم در مقطعی طعم موفقیت را خواهند چشید.

Example: Are you surprised that John, the laggard, has got 92 percent marks in math? Well, every dog has his day.

۶۲٫ Every man is the architect of his destiny.

اعمال و تصمیمات شما تعیین می کند که در زندگی به چه چیزی برسید (یا نخواهید رسید).

Example: Don’t blame others for your current state of affairs. Every man is the architect of his destiny. You too are.

۶۳٫ Every man has his price.

هرکسی را می توان به انجام کاری سوق داد. فقط این است که برخی ممکن است قیمت بالا و برخی پایین تقاضا کنند. این ضرب المثل انگلیسی در معنای رشوه دادن نیز به کار می رود.

Example: X: He has declined our offer to join the company. Y: Sweeten the offer. Raise the compensation. Every man has his price.

۶۴٫ Fall seven times. Stand up eight.

انعطاف پذیر باشید و با وجود شکست تلاش کنید. اینجوری موفق میشی

Example: Abraham Lincoln lost so many elections, but he kept trying. Eventually he became the President of United States. It’s rightly said: Fall seven times. Stand up eight.

۶۵٫ Familiarity breeds contempt.

اگر موقعیت، شخص یا چیزی را خوب بشناسید، از احترام گذاشتن به آنها دست بر می دارید و بی توجه می شوید.

Example: After working so many years in that role, I don’t like it. I guess familiarity breeds contempt.

۶۶٫ Fools rush in where angels fear to tread.

احمق ها یا افراد بی تجربه بدون فکر در موقعیت ها درگیر می شوند یا اهدافی را دنبال می کنند. در مقابل، خردمندان در مورد چنین موقعیت ها یا اهدافی متفکر هستند.

Example: He sent an angry email without going into the background of the matter – fools rush in where angels fear to tread.

۶۷٫ Fortune favors the brave.

اگر برنامه های خود را جسورانه انجام دهید، شانس بیشتر به نفع شما خواهد بود.

Example: I know you’re hesitant to accept the overseas position in your Company because the ground realities there are different from what you’ve faced so far, but remember fortune favors the brave.

۶۸٫ Get out while the going (getting) is good.

ترک یک مکان یا موقعیت قبل از بدتر شدن شرایط و دشوار شدن خروج.

Example: With the stock market at an all-time high and further upside looking difficult, we decided to sell our shares and get out while the going was good.

۶۹٫ Give them an inch and they’ll take a mile.

اگر به کسی قدرت یا آزادی کمی برای انجام کاری بدهید، ممکن است سعی کند خیلی بیشتر را به دست آورد.

Example: He borrowed my car for a day, but hasn’t returned even after four days. Well, give them an inch and they’ll take a mile.

۷۰٫ God helps those who help themselves.

خدا به کسانی که تلاش نمی کنند کمک نمی کند. اگر می خواهید موفق شوید باید تلاش کنید.

Example: You’ve to take the bull by horns and try getting a new job. God helps those who help themselves.

۷۱٫ Good things come to those who wait.

صبر اغلب پاداش دارد. معادل فارسی گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم

Example: The best investors in the world have made their fortunes by investing for the long term. Good things come to those who wait.

۷۲٫ Grief divided is made lighter.

اگر در غم خود شریک باشید، تحمل آن آسان تر می شود.

Example: You shouldn’t hold back the news of financial loss you’ve incurred in your business. Grief divided is made lighter.

۷۳٫ Half a loaf is better than none.

بدست آوردن کمتر از چیزی که میخواهد بهتر از بدست نیاوردن چیزی است.

Example: X: Did you get the compensation for damage to your vehicle? Y: I was hoping for $2,000, but the judge awarded only $800. X: Well, half a loaf is better than none.

۷۴٫ Honesty is the best policy.

همیشه بهتر است راستگو و صادق باشید، حتی اگر برعکس ممکن است مزایایی برای شما به همراه داشته باشد.

Example: I think you should just explain what happened, rather than trying to cover your tracks. Honesty is the best policy, after all.

۷۵٫ Hope for the best, prepare for the worst.

خوشبین باشید، اما برای سناریویی آماده باشید که ممکن است همه چیز اشتباه پیش برود.

Example: We’re hoping to raise capital from investors, but it may not come so soon. Therefore, it’s imperative to look for alternatives as well. Let’s hope for the best, but prepare for the worst.

۷۶٫ If it ain’t broke, don’t fix it.

اگر چیزی خوب کار می کند، آن را بی جهت تغییر ندهید.

Example: X: Why do you want to change this component in the machine when everything is working fine? Y: OK. I agree. If it ain’t broke, don’t fix it.

۷۷٫ If the mountain won’t come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.

اگر همه چیز آنطور که شما می خواهید پیش نمی رود، راه خود را مطابق با آن چیزها تنظیم کنید.

Example: I need that book for completing my assignment. If you aren’t coming to the college tomorrow, I’ll come to your place to take it – if the mountain won’t come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.

۷۸٫ If wishes were horses, beggars would ride.

اگر قرار باشد همه چیز فقط با آرزو کردنشان اتفاق بیفتد، حتی فقیرترین ها هم هر آنچه می خواهند خواهند داشت.

Example: X: I want to be in a job that would pay me a million dollars a year. Y: If wishes were horses, beggars would ride. Stop fooling yourself and work hard towards your goal.

۷۹٫ If you can’t beat them, join them.

اگر نمی توانید حریف خود را شکست دهید، برای منافع متقابل در کنار آنها کار کنید.

Example: ABC Pvt. Ltd. has struck partnership with its competitor after it failed to gain market share despite aggressive marketing. If you can’t beat them, join them.

۸۰٫ If you play with fire, you’ll get burned.

اگر کاری خطرناک یا ماجراجویانه انجام دهید، ممکن است آسیب ببینید.

Example: Enacting the stunts of movie superheroes in real life is playing with fire. You may get burned.

۸۱٫ Ignorance is bliss.

اگر در مورد چیزی نمی دانید، لازم نیست در مورد آن زحمت بکشید. به عبارت دیگر، اگر از چیزی بی خبر باشید، باعث ایجاد استرس در شما نمی شود. با این حال، این ضرب المثل اغلب به صورت منفی استفاده می شود – نادانی سعادت نیست.

Example: I didn’t know that the neighbor next door was involved in criminal activities. Sometimes, ignorance is bliss.

۸۲٫ It’s better to be safe than sorry.

بهتر است محتاط باشیم تا اینکه بعداً پشیمان شویم.

Example: One shouldn’t complain about the inconvenience of security check each time you enter the building. It’s better to be safe than sorry.

۸۳٫ It’s easy to be wise after the event.

به راحتی می توان فهمید که چه کاری می توانستید انجام دهید تا از وقوع یک اتفاق بد پس از وقوع آن جلوگیری کنید.

Example: I would have never bought an apartment if I had known that the land on which it has been built is disputed. Well, it’s easy to be wise after the event.

۸۴٫ It’s never too late to mend.

هیچ وقت برای تغییر روش ها یا عادت های اشتباهتان دیر نیست.

Example: X: I still miss my best friend, but it’s been a year since our fight and we haven’t spoken to each other since. Y: Well, it’s never too late to mend; why don’t you call him up and apologize?

۸۵٫ It’s not over till it’s over.

تا زمانی که رویداد به طور کامل انجام شود، شما هنوز شانس موفقیت دارید.

Example: Jo-Wilfried Tsonga came back from two sets down at Wimbledon to pull off a miraculous win. That’s why they say it’s not over till it’s over.

۸۶٫ It’s no use crying over spilt milk.

هیچ فایده ای ندارد که از یک اشتباه ناراحت بمانید، زیرا نمی توانید آنچه را که اتفاق افتاده است خنثی کنید.

Example: X: He is feeling terrible for accidently elbowing the flower pot from the window. Y: It’s broken now. It’s no use crying over spilt milk.

۸۷٫ It takes two to make a quarrel.

بحث نزاع تقصیر یک نفر نیست.

Example: X: Why are you always so quarrelsome? Y: I’m not the only person involved. It takes two to make a quarrel.

۸۸٫ It takes two to tango.

در جایی که دو طرف در یک موقعیت درگیر هستند، اگر همه چیز اشتباه شود، معمولاً تقصیر هر دو است. به ندرت می توان یک طرف را به طور کامل مقصر دانست.

Example: This deal won’t go through unless you too are willing to compromise. It takes two to tango, after all.

۸۹٫ Keep your mouth shut and your eyes open.

فقط در صورت لزوم صحبت کنید و همیشه هوشیار و مراقب باشید.

Example: We’re in a hostile territory. So, to avoid problems, keep your mouth shut and your eyes open.

۹۰٫ Laughter is the best medicine.

مثبت اندیشی و خندیدن به شما کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشید.

Example: I think the best thing for you right now would be to spend some time with people you can joke around with. Laughter is the best medicine, after all.

۹۱٫ Learn to walk before you run.

قبل از اینکه به کارهای پیچیده بپردازید ابتدا مهارت های اساسی را بیاموزید.

Example: X: I want to submit my first article to Fortune magazine for publication. Y: I think you should aim for smaller publications to start with. You should learn to walk before you run.

۹۲٫ Let sleeping dogs lie.

در مورد موقعیت بدی که مردم فراموش کرده اند صحبت نکنید و ممکن است بی جهت در زمان حال مشکل ایجاد کند.

Example: X: Should I ask the professor if he is upset about my late submission of the assignment? Y: If he hasn’t said anything, then don’t bring forth the topic – let sleeping dogs lie.

۹۳٫ Life begins at forty.

یک فرد واقعاً بعد از چهل سالگی در نتیجه مهارت ها و خرد جمع شده شروع به لذت بردن از زندگی می کند.

Example: X: I’m turning 40 next month. Y: You look glum. You should instead be cheerful, after all life begins at forty.

۹۴٫ Lightning never strikes twice in the same place.

بدبختی دو بار به یک شکل برای یک فرد اتفاق نمی افتد.

Example: X: I don’t want to take this route, because I was robbed the last time I traveled on this route. Y: Don’t worry, lightning never strikes twice in the same place.

۹۵٫ Look before you leap.

همه عواقب را قبل از انجام یک اقدام در نظر بگیرید، به خصوص زمانی که نمی توانید پس بگیرید.

Example: X: I’m planning to pursue an MBA. Y: It’s an expensive degree and, moreover, you’ll be out of work for two years. I would say look before you leap.

۹۶٫ Make hay while the sun shines.

از شرایط مساعد نهایت استفاده را ببرید تا زمانی که ادامه پیدا کند.

Example: I got plenty of referral traffic to my website from Facebook in its initial years. I made hay while the sun shone. Later on they changed their algorithm, after which the traffic dried.

۹۷٫ Money doesn’t grow on trees.

پول را با دقت خرج کنید زیرا محدود است. شما نمی توانید آن را روی درختان پرورش دهید و دوباره پر کنید.

Example: I’m surprised that you spent your entire month’s salary on a frivolous gadget. Well, money doesn’t grow on trees.

۹۸٫ Money talks.

پول به فرد قدرت و نفوذ می دهد.

Example: I don’t have access to many people like he has, after all he is a scion of a rich family. Money talks, you know.

۹۹٫ Necessity is the mother of invention.

یک نیاز یا مشکل افراد را مجبور می کند تا راه حل های نوآورانه ای ارائه دهند.

Example: In some parts of the world, farmers use washing machine to clean potatoes in large volumes. Necessity, after all, is the mother of invention.

۱۰۰٫ Never put off until tomorrow what you can do today.

اگر می توانید آن را فورا انجام دهید، انجام کاری را به تاخیر نیندازید.

Example: X: I’m done with most of my assignment, but I’ll pick the remaining part on Monday. Y: Why don’t you complete it now? You’ll be more relieved and in a better state of mind. You shouldn’t put off until tomorrow what you can do today.

۱۰۱٫ Never test the depth of water with both feet.

اگر با هر دو پا پایین در آب هستید، در معرض خطر قرار گرفتن توسط جریان ها هستید. پیام این است: همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. قبل از اینکه همه شرط‌بندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را روی یک چیز بگذارید، دو بار فکر کنید.

Example: While applying to colleges, don’t limit yourself only to those with high cutoff marks. Never test the depth of the water with both feet.

۱۰۲٫ No gain without pain.

برای موفقیت یا پیشرفت باید رنج بکشید یا سخت کار کنید.معادل فارسی بی رنج گنج میسر نمی شود

Example: You’ve to drastically reduce the time you spend on video games and TV if you want to get admission in a good college. No gain without pain.

۱۰۳٫ No news is good news.

اگر هیچ خبری در مورد کسی یا چیزی دریافت نکردید، به این معنی است که همه چیز خوب است و به طور عادی پیش می رود.

Example: My daughter has been working in Australia for nearly five years now. At first I used to get worried when I didn’t hear from her, but now I know that no news is good news.

۱۰۴٫ Once bitten twice shy.

این ضرب المثل انگلیسی  را زمانی می گویید که کسی برای بار دوم کاری را انجام نمی دهد زیرا بار اول تجربه بدی داشته است. یه جورایی شبیه مار گزیده از ریسمون و سیاه و سفید می ترسه

Example: I won’t try this drink, because last time I had a burning sensation in my throat. Once bitten twice shy, I guess.

۱۰۵٫ One man’s junk is another man’s treasure.

چیزی که ممکن است برای یک نفر آشغال به نظر برسد، ممکن است برای دیگری ارزشمند باشد.

Example: I sold my 6-year-old laptop for little amount, but I’m sure the buyer will make hefty profit on it by refurbishing and selling it to someone else. One man’s junk is another man’s treasure, after all.

۱۰۶٫ One shouldn’t miss forest for the trees.

گاهی اوقات آنقدر روی جزئیات کوچک متمرکز می شوید که ممکن است زمینه بزرگتر را از دست بدهید.

Example: The marketers got so bogged down on creating the perfect ad campaign that they didn’t realize that the medium – Facebook – they wanted to use was no longer a viable option because of its recent algorithm updates.

۱۰۷٫ Out of sight, out of mind.

اگر کسی یا چیزی برای مدت طولانی دیده نشود، فراموش می شود.

Example: Many celebrities find a way to appear in media because they know that out of sight is out of mind.

۱۰۸٫ Pen is mightier than sword.

تفکر و نوشتن بیش از استفاده از زور بر افراد و رویدادها تأثیر می گذارد.

Example: After the mass killings at the newspaper office, there is a protest which is happening in the city declaring support to the paper and proving that pen is mightier than sword.

۱۰۹٫ People who live in glass houses shouldn’t throw stones at others.

افرادی که عیب دارند نباید از دیگران به خاطر داشتن همین عیب ها انتقاد کنند.

Example: The main political party in the opposition has blamed the ruling party for giving tickets to people with dubious background in the upcoming elections. But the big question is: are they themselves clean on this count? People who live in glass houses shouldn’t throw stones at others.

۱۱۰٫ Persuasion is better than force.

شما می توانید از طریق متقاعد کردن به نتایج بهتری برسید تا با اجبار.

Example: After many futile attempts by the government, farmers finally agreed to acquisition of their land on the promise of economic development of the area. That’s why it is said persuasion is better than force.

۱۱۱٫ Practice makes perfect.

انجام دادن کاری به طور مکرر باعث بهتر شدن آن می شود.

Example: You can’t expect to master guitar in two months. You’ve to keep at it for several months, as practice makes perfect.

۱۱۲٫ Practice what you preach.

طوری رفتار کنید که دیگران را تشویق به رفتار کردن می کنید.

Example: You keep telling us to go for a jog in the morning, but I wish you would practice what you preach.

۱۱۳٫ Rome wasn’t built in a day.

انجام کارهای مهم به زمان نیاز دارد.

Example: You can’t expect her to finish such a complex project in a week. Rome wasn’t built in a day.

۱۱۴٫ Silence is half consent.

اگر با آنچه که کسی می گوید یا انجام می دهد مخالف نیستید، ممکن است فرض شود که تا حدودی موافق هستید.

Example: He didn’t say anything to my proposal of going for a picnic on the weekend. I believe he is not saying ‘no’. Silence is half consent.

۱۱۵٫ Slow and steady wins the race.

کار آهسته و مداوم نسبت به کار سریع در جهش، شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

Example: X: I’ve built a strong vocabulary by learning a word a day for the last three years. Y: Mine has been much less even though I’ve had days when I polished off ten words. I guess slow and steady wins the race.

۱۱۶٫ Still waters run deep.

اگر فردی زیاد صحبت نمی‌کند، به این معنی نیست که فاقد عمق است یا بی‌علاقه است.

Example: She is one of the smartest persons in the organization. She may not talk much, but still waters run deep.

در ادامه بخوانید :  آموزش الفبای انگلیسی

۱۱۷٫ Strike while the iron is hot.

به محض اینکه فرصتی پیش آمد از آن استفاده کنید.

Example: I thought over the job offer I got way too long. Now it has been offered to someone else. I should have struck while the iron was hot.

یادگیری ضرب المثل های انگلیسی قدرت مکالمه شما را افزایش می دهد

۱۱۸٫ The best-laid plans go astray.

علیرغم بهترین آمادگی ها، ممکن است همه چیز مطابق میل شما پیش نرود.

Example: X: I had everything covered for this project, but now I’m told that the project can’t go ahead because the Company is planning an organizational restructuring. Y: Well, that’s unfortunate, but sometimes the best-laid plans go astray.

۱۱۹٫ The end justifies the means.

یک نتیجه مطلوب آنقدر مهم است که از هر روشی، حتی از نظر اخلاقی بد، ممکن است برای رسیدن به آن استفاده شود.

Example: He’s campaigning with illegal funds on the theory that if he wins the election the end will justify the means.

۱۲۰٫ The harder you work, the luckier you get.

هرچه سخت‌تر کار کنید، ایده‌ها و شانس‌های بهتری برای خود ایجاد می‌کنید.

Example: Many think he got lucky in getting that fat contract, but few know he had been pursuing dozens of such contracts for several weeks – the harder you work, the luckier you get.

۱۲۱٫ The grass is greener on the other side of the fence.

مردم هرگز از وضعیت خود راضی نیستند. آنها همیشه فکر می کنند دیگران آن را بهتر دارند.

Example: X: When I see him post all those travel pictures on Instagram, I feel he has the perfect life. Y: It’s usually not like that in real life. I’m sure he too has his share of problems. I see your thought as grass being greener on the other side of the fence.

۱۲۲٫ The proof of the pudding is in the eating.

شما فقط می توانید کیفیت چیزی را پس از امتحان، استفاده یا تجربه آن قضاوت کنید.

Example: X: Marketers have claimed that this weight loss diet produces strong results in just two months. Y: Well, I’ll reserve my opinion till I’ve tried it myself. After all, proof of pudding is in the eating.

۱۲۳٫ There are more ways than one to skin a cat.

بیش از یک راه برای رسیدن به یک هدف وجود دارد.

Example: We can get around that by renting instead of buying the delivery van – there’s more than one way to skin a cat.

۱۲۴٫ There is no time like the present.

بهترین زمان برای انجام کاری همین الان است. پس همین الان اقدام کن

Example: Don’t wait until New Year to change your bad habits. There’s no time like the present.

۱۲۵٫ There is safety in numbers.

یک گروه محافظت بیشتری نسبت به زمانی که تنها هستید ارائه می دهد.

Example: Her parents won’t allow her to date but do let her go to parties, saying there’s safety in numbers.

۱۲۶٫ The road to hell is paved with good intentions.

اگر اعمال یک فرد به نتایج بدی منجر شود، نیت خوب مهم نیست.

Example: X: Well, I was only trying to be helpful by mixing those two acids. Y: But, it exploded the beaker. Well, the road to hell is paved with good intentions.

۱۲۷٫ The show must go on.

یک اجرا، رویداد و غیره باید ادامه پیدا کند حتی اگر مشکلاتی وجود داشته باشد.

Example: The chairman died yesterday but the show must go on.

۱۲۸٫ The squeaky wheel gets the grease.

افرادی که بیشتر از همه شکایت می کنند، کسانی هستند که مورد توجه قرار می گیرند یا آنچه می خواهند.

Example: If you’re not satisfied with the service at the hotel, then you should call up the manager there. The squeaky wheel gets the grease, after all.

۱۲۹٫ Time and tide wait for no man.

شما کنترلی بر گذر زمان ندارید. به لغزش ادامه خواهد داد پس معطل نکنید، کارها را به تاخیر نیندازید.

Example: We need to hurry up or else we’ll miss the flight. Time and tide wait for no man.

۱۳۰٫ Too many cooks spoil the broth.

وقتی افراد زیادی روی یک پروژه با هم کار می کنند، نتیجه پایین تر است.

Example: This proposal has received feedback from too many parliamentary committees, and that’s probably the reason why it lacks clear actionables. I’ve no doubt that too many cooks spoil the broth.

۱۳۱٫ Two heads are better than one.

دو نفر شانس بیشتری برای حل یک مشکل دارند تا یک نفر.

Example: More startups have two cofounders than one. That’s because they very well understand that two heads are better than one.

۱۳۲٫ Two wrongs don’t make a right.

شما نباید به کسی که به شما آسیب رسانده است آسیب بزنید، حتی اگر فکر می کنید که آن شخص سزاوار آن است.

Example: Just because he insulted you doesn’t mean it’s OK for you to start a rumor about him – two wrongs don’t make a right.

۱۳۳٫ Watch the doughnut, and not the hole.

روی چیزهایی که دارید تمرکز کنید نه روی چیزهایی که ندارید.

Example: X: I’ve to submit the assignment next Monday, but I don’t have a clue on the topic. Y: Consult your friends. Consult books. Understand the topic. Watch the doughnut, and not the hole.

۱۳۴٫ What goes around comes around.

اگر کسی با دیگران بد رفتار کند، در نهایت توسط شخص دیگری بد رفتار خواهد شد.

Example: He tormented me back in high school, and now he has his own bully. What goes around comes around.

۱۳۵٫ When in Rome, do as the Romans do.

هنگام بازدید از یک سرزمین خارجی، آداب و رسوم مردم محلی را رعایت کنید.

Example: I don’t love cotton candy, but we are at a carnival. When in Rome, do as the Romans do, right?

۱۳۶٫ When the going gets tough, the tough get going.

وقتی شرایط سخت می شود، افراد قوی دست به کار می شوند.

Example: I know you’re not used to climbing at such heights, but come on when the going gets tough, the tough get going.

۱۳۷٫ Where there’s a will, there’s a way.

اگر به اندازه کافی مصمم باشید، می توانید راهی برای رسیدن به آنچه می خواهید پیدا کنید، حتی اگر سخت باشد.

Example: He had little resources to start his business, but he eventually did through a small opening – blog. Where there’s a will, there’s a way.

۱۳۸٫ Where there’s smoke there’s fire.

اگر شایعات یا نشانه هایی وجود دارد که چیزی درست است، پس باید حداقل تا حدی درست باشد.

Example: X: Do you believe those rumors about the mayor? Y: Well, you know what they say, where there’s smoke, there’s fire.

۱۳۹٫ Where one door shuts, another opens.

وقتی فرصتی را برای انجام یک کار از دست می دهید، فرصتی برای انجام کار دیگری ظاهر می شود.

Example: X: I failed to get into my dream college. Y: Don’t worry, this has happened with many. I’m sure something better is waiting for you. Where one door shuts, another opens.

۱۴۰٫ While the cat’s away, the mice will play.

بدون نظارت، مردم هر کاری که بخواهند انجام خواهند داد، به ویژه در مورد نادیده گرفتن یا زیر پا گذاشتن قوانین.

Example: As soon as their parents left, the children invited all their friends over – when the cat’s away, you know.

۱۴۱٫ You can catch more flies with honey than with vinegar.

جذب افراد به سمت خود با متقاعد کردن و ادب آسان تر از مقابله و تهدید است.

Example: X: The courier service has taken more time to deliver than they had promised. I want to take the issue up with them and get a refund. Y: I would suggest you deal with them politely. You can catch more flies with honey than with vinegar.

۱۴۲٫ You can lead a horse to water but you can’t make it drink.

شما می توانید راه انجام کارها را به مردم نشان دهید، اما نمی توانید آنها را مجبور به عمل کنید.

Example: X: He has received all the resources one needs to start a business, but even after six months I don’t see anything happening. Y: Well, you can lead a horse to water but you can’t make it drink.

۱۴۳٫ You can’t always get what you want.

گاهی اوقات ممکن است در پیگیری های خود با ناامیدی روبرو شوید یا آرزوهایتان برآورده نشود.

Example: X: I want a bike on my birthday. Y: Sorry, you can’t always get what you want.

۱۴۴٫ You can’t fit a round peg in a square hole.

شما نمی توانید کسی را مجبور به نقشی کنید که برای آن مناسب نیست.

Example: It took me a while, but I eventually understood that I was a round peg in a square hole in the firm. That’s why I quit for a better-fitting role.

۱۴۵٫ You can’t have your cake and eat it too.

To have two things that one desires, but they’re normally impossible to get simultaneously.

Example: If you want more local services, you can’t expect to pay less tax. Well, you can’t have your cake and eat it.

۱۴۶٫ You can’t make an omelette without breaking eggs.

دستیابی به چیزی مهم بدون ایجاد اثرات ناخوشایند دشوار است.

Example: If I don’t slash people’s salaries, the company is going to go bankrupt. It’s unfortunate, but you can’t make an omelet without breaking eggs.

۱۴۷٫ You can’t teach an old dog new tricks.

افرادی که مدتهاست به انجام کارها به شیوه ای خاص عادت کرده اند عادت های خود را ترک نمی کنند.

Example: I bet you can’t get him to get up at 5 AM and go out for a walk. After all, you can’t teach an old dog new tricks.

۱۴۸٫ You can’t unscramble a scrambled egg.

برخی از اقدامات غیر قابل برگشت هستند.

Example: The spilt milk can’t be used. You can’t unscramble a scrambled egg.

۱۴۹٫ You can’t win them all.

موفقیت در هر کاری که انجام می دهید ممکن نیست.

Example: I know you’re disappointed to not convert that interview, but you can’t win them all.

۱۵۰٫ You show me the man and I’ll show you the rule.

قوانین بسته به تأثیرگذاری یا قدرت فردی که احتمالاً تحت تأثیر قوانین قرار می گیرد، تغییر می کند.

Example: X: He has been treated leniently by the police. Y: That’s why they say – you show me the man and I’ll show you the rule.

حال در لیست پائین شما می توانید ضرب المثل های انگلیسی  که معادل فارسی دارند را و یا تقریباً در همان موقعیتی که ما از ضرب المثل های فارسی در مکالمات خود استفاده می کنیم انگلیسی زبانان نیز استفاده می کنند را مشاهده کنید

نابرده رنج گنج میسر نمی شود no pains ,no gains
خواستن توانستن است where there is a will there is a way
اب در هاون کوبیدن he beats a dead horse
پول علف خرس نیست money doesn’t grow on the tree
نوش دارو بعد از مرگ سهراب after death the doctor
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو when you are in Rome,do as the Romans do
او خیالات خام در سر دارد he builds castles in the air
توانا بود هرکه دانا بود knowledge is power
پیمانه اش پر شده است his days are numbered
به هرجا بری آسمان همین رنگه all roads lead to Rome
از اب گل الود ماهی گرفتن fish in troubled waters
 
خشک و تر با هم می سوزند everyone is in the same boat
دل به دریازدن take the plunge
باد آورده را باد می برد easy comes,easy goes
بی خبری خوش خبری است no news is good news
شاهنامه آخرش خوش است all is well that ends well
دو صد گفته چون نیم کردار نیست actions speak louder than words
هر گردی که گردو نمی شود all that glitters is not gold
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است better late than never
کوری که عصاکش کسی شود the blind leading the blind
جوجه را آخر پاییز می شمارند don’t count your chickens before they’re hatched
دیگ به دیگ میگه روت سیاه the pot calling the kettle black
دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند don’t look a gift horse in the mouth
یک دست صدا ندارد many hands make light work
 
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد The shoemaker’s wife goes the worst shod
از دنده چپ برخاستن To get out of bed on the wrong side
با یک گل بهار نمی شود One swallow does not make summer
باد آورده را باد می برد Light come, light go
نانش در روغن است His bread is buttered on both sides
یک تخته اش کم است He is a button short
به ساز کسی رقصیدن To dance to a person’s tune
حساب حساب است، کاکا برادر Bargain is bargain
مثل خر در گل مانده Like a duck in thunderstorm
نخود هر آشی بودن To have a finger in every pie
دست و پا چلفتی است His fingers are all thumbs
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها There is no smoke without fire
از چاه درآمدن و در چاله افتادن To fall from the frying pan into the fire
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد A burnt child dreads the fire
آرامش قبل از طوفان After storm cames calms
پا توی یک کفش کردن Harp on one string

حالا در این قسمت تعدادی شبه ضرب المثل انگلیسی یا به عبارتی اصطلاحات پرکاربردی که باز هم می توانید از آنها در زبان انگلیسی به سادگی استفاده کنید تا نهایت منظور خود را برسانید برای شما آماده کرده ایم

به چه منظور to what end
باید به کارش ایولله گفت. You must hand it to him.
با صحبتهایت حالم را بهم میزنی. You make me ill with your speech.
به جرأت میتوانم بگویم… I dare say…
بپایید. ملتفت باشید. Mind your eye.
ببخشید پشتم به شماست. Excuse me back.
به شرافتم سوگند upon my word
بهحساب خودم on my own account
(قیافه اش) به پدرش رفته. He takes after his father.
به حال من فرقی نمیکند…. It is all the same to me.
بدرد من نمی خورد. It does not answer my purpose.
به تو چه؟ What is that to you?
بین خودمان باشد Between you and me
به من مربوط نیست It is not concern of mine.
آدم خوش معامله شریک مال مردم است Honesty is best policy.
به هیچ وجه نمیدانم I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.
باعث افتخار من است I am greatly honored.
برو با هم قد خودت طرف بشو Pick on someone your own size.
بابا ایوالله! I take my hat off to you. /take my hat off to
با دم شیر بازی نکن Don’t twist the lion’s tail.
برگ سبزی است تحفه ی درویش A widow’s mite.
بگذارید نفسم جا بیاید Let me gather my breath.
برحسب تقاضای… at the instance of
سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه Mind your own business.
بی حالم. بی حوصله ام I am off color.
به دیگران نیکی کنید Do good to others.
بجنبید. زودباشید Snap into it.
بی ادبی و پررویی موقوف None of your sauce.
بره به جهنم The devil take him.
برو گم شو! Clear out!
تا آنجا که به من مربوط می شود. For all I care.
برو پی کارت! Go along with you/get lost!
بارک الله! Good show!
برو به جهنم! Go to the devil!
بالادست ندارد. He is second to none.
بنظر من…. It looks to me….
بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است. It is up to you.
بیخود نبود که… It was not for nothing that…
به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن) Here’s to you.
بی رودربایستی In a family way
پول که علف خرس نیست. Money doesn’t grow on trees.
تا چه پیش آید. It all depends.
تا جایی که در توان من است. To the best of my ability.
تا خرخره گرفتار مشکل است. He is neck-deep in trouble.
تا آنجا که من میدانم…. For the best of my knowledge…
با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته. He robs his belly to cover his back.
تف بر این زندگی. Down this life.
تا زندگی هست امید هست. While there is a while there is a hope.
تا آنجا که چشم کار میکند. As far as the eye can reach.
تا تنور گرم است نان را بچسبان. Strike while the iron is hot.
صداقت بهترین سیاست است. Honesty is the best policy.
توی باغ نیست. He is off the rails.
نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. Waste not, want not.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. There is no smoke without fire.
تازه اولشه. This is only the beginning.
تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. Spare the rod and spoil the child.
توانا بود هر که دانا بود. Knowledge is power.
تفرقه بنداز و حکومت کن. Divide and rule.
جریان چیه؟ What is all about
جلوی زبونت رو بگیر. Control your tongue.
بزن به چاک. Buzz off.
بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید. Help yourself.
بدجوری گیر کردم. I am in a rather hole.
به غیرتم برخورد. My pride was wounded
بد هیچکس را نخواهید. Wish nobody ill.
پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن. Cut your coat according to your cloth
پول حلال مشکلات است. Money talks
پای مرا وسط نکشید. Don’t involve me
پایش لب گور است. He is on his last leg
چارهای جز این ندارم. I have no choice but…
بیخیالش! What do I care
چه خیال باطلی A fat chance
چه نفعی دارد؟ What is there in it
چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟ Why were you feeding your eyes in the wedding party
چوب خدا صدا ندارد. The mills of God grind slowly
چقدر به شما بدهکارم؟ How much do I owe you
چه پررویی! What cheek
چه باید کرد؟ What is to do

اگر شما هم ضرب المثل انگلیسی می دانید که ما در این لیست به آن اشاره نکرده ایم لطفا در قسمت نظرات آن را بنویسید تا دیگران هم با آن آشنا شوند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.