لوگو جدید حقیاد

تفاوت استفاده از حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی مسئله این است کدام حروف ربط را استفاده کنیم ذر جملات انگلیسی گاهی لازم است که از حروف ربط استفاده کیند به همین خاطر دانستن اینکه کی و کجا از کدام حروف ربط استفاده کنید بسیار حائز اهمیت است

My new English course is really important TO me or FOR me – which one is correct?

حرف اضافه for و to بطور منظم باعث استرس و ناامیدی دانش آموزان می شود. ایا شما احساس مشابهی دارید؟

در این صورت ، این درس به شما کمک خواهد کرد.

درس امروز در سه موقعیت متمرکز است که می توان از TO یا FOR در یک جمله استفاده کرد. مثلا:

 • TO یا FOR برای نشان دادن دلیل یا قصد برای چیزی
 • TO یا FOR برای نشان دادن گیرنده چیزی
 • TO یا FOR هنگامی که اهمیت چیزی را نشان می دهد

در این درس ، نحوه و زمان درست استفاده از حروف اضافه to و for در زبان انگلیسی را خواهید آموخت. بعلاوه ، در پایان درس حروف ربط در انگلیسی ، یک تمرین کوچک برای شما داریم.

وضعیت ۱: TO یا FOR برای نشان دادن دلایل یا اهداف

این مثالها را مرور کنید و الگوهای ساختاری جملات را یادداشت کنید:

 • I went to Spain FOR a wedding.
 • I went to Spain TO see my best friend.
 • I stopped by the grocery store FOR some coffee.
 • I stopped by the grocery store TO buy some coffee.

همانطور که در این جملات مشاهده می کنید ، ما برای استفاده از حروف ربط در انگلیسی از ساختارهای زیر استفاده می کنیم:

در ادامه بخوانید :  معلم به انگلیسی چگونه نوشته می شود

to + base verb + noun

for + noun

استفاده صحیح از حروف ربط در انگلیسی به شما کمک می کند تا یک مکالمه روان تری را تجربه کنید

وضعیت ۲: TO یا FOR برای نشان دادن گیرنده

در هر دو جمله زیر ، to و for نشان می دهد که گیرنده کیست:

 • Yesterday I bought a birthday card FOR my sister.
 • Yesterday I bought a birthday card to send TO my sister.

هنگامی که یک فعل – مانند ارسال – نشانگر انتقال ، تبادل یا حرکت از نقطه A به نقطه B است ، ما از حرف اضافه “to” استفاده می کنیم.

در اینجا چند نمونه رایج آورده شده است:

 • To GIVE something TO someone
 • To SELL something TO someone
 • To SEND something TO someone
 • To MAIL something TO someone

وضعیت ۳: TO me در مقابل FOR me مهم است

هنگام برجسته کردن اهمیت چیزی ، می توان از هر دو حروف ربط در انگلیسی استفاده کرد. اما تفاوت کمی در معنا یا تمرکز وجود دارد:

 • Important to me = indicates personal or sentimental value; something precious to you
 • Important for me = indicates or focuses on the benefit of something.

در اینجا دو مثال آورده شده است:

 • My grandmother gave me this vase. Although it’s not expensive, it’s very important to me.
 • The interview I have next week is important for me; it could open some new career opportunities.

اگر اشتباها به جای to از حرف اضافه for استفاده کنید گاهی خیلی اتفاق وحشتناکی رخ نداده است بلکه کمی معنی جمله تغییر می کند

تمرین : حروف اضافه  To در مقابل For در زبان انگلیسی

۱٫ After a lot of practice and preparation, she feels ready_____ give her presentation.

در ادامه بخوانید :  ۹ سایت برتر برای یادگیری گرامر انگلیسی

۲٫ After a lot of practice and preparation, she feels ready_____ her presentation.

۳٫ I can’t forget to order flowers _____ my friend’s birthday.

۴٫ One of my students told me that the opportunity to get practice and feedback on job interview questions was important ____ her confidence.

۵٫ When you’re finished with that draft, will you send it ____ me by email?

چطور با تمرین حروف ربط در انگلیسی کار کردی؟

در اینجا پاسخ ها وجود دارد:

۱٫ to

۲٫ for

۳٫ for

۴٫ for

۵٫ to

وقتی درس حروف ربط در انگلیسی را تمام کردید ، دوست داریم بیشتر از همه به شما کمک کنیم. می توانید نظرات ، سئوالات و موارد دیگر خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.