ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم. پیوستن به کارزار
0

یکی از لذت های آموزش دریافت مدرک پایان دوره است

مدرک پایان دوره

می توانید در پایان دوره های آموزشی آکادمی حقیاد ار این آکادمی مدرک پایان دوره را دریافت کنید جهت دریافت این مدرک شرایط زیر را مطالعه کنید

اعطای مدرک پایان دوره

تمامی آموزش هایی که در آکادمی حقیاد قرار داده شده قابلیت دریافت مدرک پایان دوره را ندارند

مشاهده دوره ها

جهت دیدن دوره هایی که می توانید مدرک پایان دوره دریافت کنید برروی کلید زیر کلیک کنید
اینجا کلیک کنید