حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده یا Simple Present دقیقاً زمانی است که شما دارید یه کاری انجام می دید از این زمان برای نشان دادن اتفاق یا عمل یا رویدادی در زمان حال حاضر استفاده می شود. ساختار فعل در زمان حال ساده در انگلیسی فعل در زمان حال ساده در انگلیسی همان شکل اصلی فعل است. در […]

آموزش افعال tobe

تصویر شاخص آموزش افعل to be

آموزش فعل tobe از دبیرستان تا همیشه، واقعاً چرا؟ پاسخ کاملاً ساده چون همیشه کاربرد دارد پس در ادامه برای آخرین بار آموزش افعال to be را یاد بگیرید تا این پرونده برای همیشه بسته شود. افعال to be چیست ؟ پرکاربردترین فعل های در زبان انگلیسی همین افعال to be هستند کار با اونها […]

ضمائر فاعلی در زبان انگلیسی

تصویر شاخص ضمائر فاعلی انگلیسی

ابتدا باید بدانیم که ضمائر فاعلی در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟ و همچنین لزوم استفاده از آنها چیست و یا حتی بتوانیم در جملات آنها را شناسایی و ضمیر انگلیسی درست را به کار گیریم. ضمیر چیست ؟ ضمیر کلمه ای یا واژه ای است که به جای فاعل در جمله می آید به […]

You cannot copy content of this page