لوگو جدید حقیاد
واحد تحقیقات و پژوهش
مجله آموزشی

مطالب بخش مجله آموزشی حقیاد بسیار ارزشمند است لطفا ار این بخش نیز دیدن فرمائید با مطالعه مطالب آموزشی حقیاد نسبت به فرآیندهای آموزش زبان، آگاهی هایی بدست می آورید که شما را در راه آنچه می خواهید بیاموزید کمک شایان توجه ای خواهد کرد.