هزینه های اضافی دوره

به طور کلی دوره آموزش زبان انگلیسی حقیاد بعد از ثبت نام اولیه و پرداخت حق اشتراک شامل هیچ هزینه جانبی نخواهد بود و نیست.

اما توجه به این مطلب که برنامه های فرا درسی و فرا آموزشی مثل مسابقات و … می تواند شامل هزینه شرکت در این رویدادها باشد.

در خصوص آزمون ها اکثر آزمون ها محدودیت تلاش برای انجام دادن آنها دارند در صورتی که نتوانید از یک آزمون بعد از تلاش های متوالی موفق بیرون بیائید ممکن است برای شما هزینه هایی مالی و یا غیر مالی داشته باشد که بنا بر تصمیم واحد آموزش این موارد تشخیص داده می شود.

مدت دسترسی شما به دوره به مدت یکسال کامل شمسی است لذا بعد از این بازه زمانی استفاده مجدد از سیستم آموزشی شامل هزینه های مجدد بر اساس سطوح طی شده شما دارد.

1- اگر بعد از یکسال دوره تازه کار را به اتمام نرسانده باشید. 90 درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

2- اگر بعد از یکسال دوره پر تلاش را به اتمام نرسانده باشید 80 درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

3- اگر بعد از یکسال دوره کوشا را به اتمام نرسانده باشید 70درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

4- اگر بعد از یکسال دوره مهاجر را به اتمام نرسانده باشید 60درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

5- اگر بعد از یکسال دوره خبره را به اتمام نرسانده باشید 40درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

6- اگر بعد از یکسال دوره متبحر را به اتمام نرسانده باشید 20درصد مبلغ روز دوره مجدد از شما اخذ خواهد شد.

نکته مهم : زبان آموزانی که در رویدادهای مختلف شرکت می کنند و همچنین ارتباط موثر در گروه ها و انجام تکالیف دارند و دوره خبره و متبحر را می گذرانند و با توجه که ای دو دوره یا سطح به علت سختی های آنها و زمان بیشتری که باید در اختیار زبان آموز باشد به صورت خودکار بر اساس سوابق تحصیلی به مدت 3 الی 6 ماه شارژ رایگان خواهد شد.

توجه داشته باشید سوابق تحصیلی شما در تصمیم گیری های واحد آموزش موثر است مثلا فردی که بی نظم و بی قاعده هر 2 روز یکبار یا هفته ای و ماهی یکبار به دروس خود سر می زند و از طرفی زبان آموز دیگری که به صورت منظم و کاملاً هدفمند تحصیل نموده تصمیمات واحد آموزش برای این دو فرد یکسان نخواهد بود.

مجموعاً 180 درس وجود دارد که به صورت خودکار به مدت یکسال باید به اتمام برسد سوابق تحصیلی شما برای شارژ رایگان اکانت شما بسیار مهم است واحد آموزش مختار به تائید و یا رد درخواست شارژ رایگان اکانت شما هست لذا اقدام به این عمل از سوی واحد آموزش نیاز به ارائه دلایل از سوی این واحد به زبان آموز نیست.

You cannot copy content of this page