لوگو جدید حقیاد
مجله آموزشی حقیاد
jobs

شغل ها به انگلیسی

بدون دیدگاه
jpg

دوزبانه شدن کودک

بدون دیدگاه
پژوهش و تحقیقات

مطالب بخش پژوهش و تحقیقات بسیار ارزشمند است لطفا ار این بخش نیز دیدن فرمائید با مطالعه مطالب پژوهشی آکادمی حقیاد نسبت به فرآیندهای آموزش زبان، زبان شناسی و همچنین آداب و رسوم ملل مختلف آگاهی هایی بدست می آورید که شما را در راه آنچه می خواهید بیاموزید کمک شایان توجه ای خواهد کرد.