روزهای هفته به انگلیسی

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی

منابع آموزشی معتبر

ارائه مدرک پایان دوره

مدرس برخط

در این نوشته شما می خوانید

با یک درس جذاب درباره روزهای هفته به انگلیسی در خدمت شما عزیزان هستیم شاید در نگاه اول این درس آسان به نظر برسد اما توصیه می کنیم حتما تا انتهای درس صبور باشید یقیناً با نکات جذابی روبرو خواهید شد.

یادگیری ایام هفته به انگلیسی برای هر زبانی آموزی ضروری است به این دلیل که گاهی ممکن است بخواهید بلیطی رزرو کنید، با شخصی قرار ملاقات بگذارید و یا سایر وعده های ممکن در یک زندگی روزمره بی شک همگی با ایام هفته گره خورده اند

واژه week در زبان انگلیسی به معنی هفته است و هر هفت روز یک هفته را تشکیل می دهد

عبارتی که با هفته در زبان انگلیسی ساخته می شوند

a week

بر خلاف تصور معنی یک هفته را نمی دهند بلکه به معنی هر هفته است مثال :

I volunteer at the school once a week. هفته ای یک بار داوطلبانه در مدرسه شرکت می کنم

a week from today در یک هفته

The sale ends a week from today. فروش در یک هفته به پایان می رسد

week after next هفته بعد از هفته بعدی

We’ll meet the week after next. هفته بعد از هفته بعدی همدیگر را خواهیم دید

week after week برای چندین یا چند هفته

These problems have continued week after week. این مشکلات چندین هفته ادامه داشته است.

ایام هفته به انگلیسی

معنیروزهای هفته به انگلیسی
دوشنبهMonday
سه شنبهTuesday
چهارشنبهWednesday
پنجشنبهThursday
جمعهFriday
شنبهSaturday
یکشنبهSunday

توجه داشته باشید که روز آغازین هفته در اکثر کشورها دوشنبه است و تعطیلات آخر هفته روزهای شنبه و یکشنبه است

واژگانی که مرتبط با روزهای هفته به انگلیسی است

 • Today  امروز
 • Tomorrow فردا
 • Yesterday دیروز
 • Morning صبح
 • Afternoon بعد از ظهر
 • Evening عصر
 • Night شب
 • Bank holiday روز تعطیل بانک و کسب و کارها
 • Day off روز تعطیل که کار نمی کنید
 • The day before yesterday پریروز
 • The day after tomorrow پس فردا
 • There are seven days a week در هفته هفت روز وجود دارد
 • Today is Saturday امروز شنبه است
 • weekend تعطیلات آخر هفته
 • Working week پنج روز کاری نه تعطیلات آخر هفته
 • In a week هفت روز بعد
 • Weekly به هر هفته اشاره دارد

مکالمه ایام هفته انگلیسی

A: What day is it today?
B: Today is Friday.
A: Are you free on Saturday evening?
B: Yes, I am.
A: What happened yesterday?
B: Nothing interesting.
A: What is happening today?
B: I am working until 5pm and then I’m free.
A: Are you/ Is it open on Monday/Friday/the weekend?
B: We are open Monday to Friday, but closed on the weekends.
A: When is your birthday?
B: My birthday is this Tuesday.
A: What day is your party?
B: My party is this Friday.

15 اصطلاح انگلیسی با روزهای هفته

1. a Saturday night special

این عبارت دیگه قدیمی شده و منظورش اینه که کسی اسلحه اروزن و کوچیکه حمل می کنه. این عبارت اولین بار در دهه 60 در نیویورک تایمز دیده شد.

The robber was caught by the police carrying a Saturday night special.

دزد توسط پلیس در حال حمل اسلحه دستگیر شد.

2. Sunday best

یعنی عجب خوشتیپیی بهترین لباست رو انتخاب یا پوشیدی . اگر به یک مهمانی رسمی می‌رفتید، بهترین لباس یکشنبه خود را می‌پوشید. به طور سنتی مردم در روز یکشنبه که به کلیسا می‌رفتند، لباس‌های مناسب و متناسب با این شرایط می‌پوشیدند:

Joanna looked lovely all dressed up in her Sunday best.

جوانا با انتخاب لباس مناسب خود زیبا به نظر می‌رسید.

3. Sunday driver

برای همه ی ما پیش اومده که راننده ای حوصله سر بر پشت فرمون نشسته و با بیست کیلومتر در ساعت رانندگی می کنه و راه هم نمی ده اون موقع است که از این اصطلاح استفاده می کنیم فقط توجه داشته باشید که این اصطلاح بار معنایی منفی دارد

DRIVE! COME ON! COME ON! I’M IN A HURRY! MOVE OUT OF MY WAY! I HATE SUNDAY DRIVERS!

برو! یالا! یالا! عجله دارم! از سر راهم برو کنار! من از رانندگان که آهسته می‌رانند متنفرم!

4. make someone’s day

‘Go on, punk, make my day.’

معنی: یعنی روزم رو ساختی

مثال ها:

It totally makes my day when my students do well in their English exams.

وقتی دانش‌آموزانم در امتحانات انگلیسی خود خوب هستند، روزم را کاملاً می‌سازند.

We made her day by giving her a makeup voucher to celebrate her 30th birthday.

ما با دادن یک کوپن آرایش به او برای جشن تولد 30 سالگی او را جشن گرفتیم.

5. call it a day

یعنی دست کشیدن از کار به معنی توقف به دلیل تکمیل و یا خسته شدن از کار

I think I’m going to call it a day. It’s time for me to go to bed.

فکر می‌کنم کارم را تمام کنم. وقت آن است که به رختخواب بروم.

I think it’s better we just call it a day, we’ve run out of ideas. We can pick this up again tomorrow.

فکر می‌کنم بهتر است کنار بگذارمش، ایده‌هایمان تمام شده است. ما می‌توانیم فردا دوباره آن را ادامه دهیم.

6. make a day of it

یعنی انجام کار دلخواه در تمام روز

مثال ها:

It will take us 2 hours to get there, so why don’t we just make a day out of it? We’d walk along the coast, have a coffee and enjoy the fresh air.

۲ ساعت طول می‌کشد تا به آنجا برسیم، پس چرا کل روزمان را از ان لذت نبریم؟ در امتداد ساحل قدم می‌زدیم، قهوه می‌خوردیم و از هوای تازه لذت می‌بردیم.

There was a party on the beach after the parade so we made a day out of it.

بعد از رژه یک مهمانی در ساحل برگزار شد، بنابراین کل روزمان را ساختیم.

7. save the day

یعنی جلوگیری از پیشامدهای بد در یک روز

Just before the annual festival was about to start, there was a pipe burst and water was flooding the street. Luckily, the local fire brigade came out and saved the day.

درست قبل از شروع جشنواره سالانه، یک لوله ترکید و آب در خیابان جاری شد. خوشبختانه آتش نشانی محلی آمد و نجاتمان داد.

He helped me to solve a big problem and saved my day.

او به من کمک کرد تا یک مشکل بزرگ را حل کنم و نجاتم داد.

8. day in  day out

یعنی چیزی که هی پشت سر هم اتفاق می افته بصورت متوالی

مثال‌ها :

I’m really fed up with this job, I do the same work, day in day out.

من واقعاً از این کار خسته شده ام، هر روزش انجامش می‌دهم.

Joe continued with the same routine, day in day out, without a break, until he retired last year.

جو به همان روال، به طور مکرر، بدون استراحت ادامه داد تا اینکه سال گذشته بازنشسته شد.

9. back in the day

یعنی اتفاقاتی که در گذشته افتاده و الان داریم دربارش صحبت می کنیم و حس دلتنگی هم داریم

Back in the day, we never had lockdowns, and of course, we didn’t work from home.

یادش به خیر، ما هرگز قرنطینه نداشتیم، و البته، از خانه کار نمی‌کردیم.

Back in the day before we had mobile phones, we used to meet our friends in the park.

یادش بخیر قبل از اینکه تلفن همراه داشته باشیم، با دوستانمان در پارک ملاقات می‌کردیم.

10. something has or have seen better days

یعنی به مرور زمان چیزی خراب شود و در وضعیت بدی قرار بگیره

These jeans have seen better days, I’m going to bring them and some other old items to the recycling center on Saturday.

این شلوار جین خراب شده است، من آنها را و چند مورد قدیمی دیگر را روز شنبه به مرکز بازیافت می‌آورم.

When I look in the mirror, I think ‘Oh, I have seen better days.’

وقتی در آینه نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم “اوه، چقدر خراب شدم.”

11. just one of those days

یعنی روزی که هیچ چیزی درست پیش نمی ره

It’s just one of those days! The heating broke down in the morning, my internet was down, and I lost my glasses.

فقط بدبیاری هست! گرمایش از صبح خراب شد، اینترنتم قطع شد و عینکم را گم کردم.

Sorry for screaming at you, it’s just one of those days.

ببخشید که سر شما فریاد زدم، روز بدشانسی من بوده.

12. it’s just not my day

خیلی شبیه جمله شماره 11است معنی مشابه just one of those days  دارد.

I couldn’t find my keys and missed the bus, so it meant I had to walk. It just wasn’t my day.

من نتوانستم کلیدهایم را پیدا کنم و اتوبوس را از دست دادم، بنابراین به این معنی بود که باید پیاده روی کنم. روز من نبود.

13. save for a rainy day

پس انداز کردن برای روز مبادا

It’s always best to save something for a rainy day, just in case you do have some extra expense.

همیشه بهتر است چیزی را برای روزمبادا پس انداز کنید، فقط در صورتی که هزینه اضافی دارید.

14. a wet weekend

هم میشه برای یک آخر هفته خیس و بارونی ازش استفاده کرد هم به این منظور که فردی خیلی خسته کننده و مزخرفه

I don’t like him. He’s as much fun as a wet weekend!

ازش خوشم نمیاد. خیلی خسته کننده است.

15. a long weekend

این عبارت کار نکردن در تعطیلات آخر هفته و همچنین داشتن یک روز تعطیل اضافی در روز جمعه یا یکشنبه را توصیف می‌کند. حداقل سه روز تعطیل شامل شنبه و یکشنبه:

I feel refreshed after my long weekend. I love having three days off!

بعد از تعطیلات آخر هفته‌ام احساس شادابی می‌کنم. من عاشق تعطیلات سه روزه هستم!

نوشتار ایام هفته به انگلیسی

توجه داشته باشید در هر کجای جمله که باشید اگر قرار است روزی را در هفته بیان کنید می بایست حرف اول آن را بزرگ بنویسید نوشتن ایام هفته به انگلیسی با حروف کوچک اشتباه است.

تصویر ایام هفته به انگلیسی

مخفف روزهای هفته به انگلیسی

توجه به اینکه حتماً مخفف ایام هفته به انگلیسی را سعی کنید به یاد بسپارید زیرا کاربرد فراوانی دارد در گوشی های موبایل، رایانه و … کاربرد دارند

معنیمخففایام هفته انگلیسی
دوشنبهMon or MoMonday
سه شنبهTue or TuTuesday
چهارشنبهWed or WeWednesday
پنجشنبهThu or ThThursday
جمعهFri or FrFriday
شنبهSat or SaSaturday
یکشنبهSun or SuSunday

ریشه معنی روزهای هفته به انگلیسی از کجا می‌آید؟

مانند روزهای هفته در زبان پارسی ما که ریشه‌ی قدیمی دارد و به مرور تغییر کرده تا کلماتی رسیده که ما امروزه می‌شناسیم، در زبان انگلیسی واژگان روزهای هفته ریشه معنایی دارد. در این قسمت به ریشه معنایی روزهای هفته به انگلیسی اشاره کرده و معنی آن را با هم می‌بینیم.

روز Monday : دوشنبه از dies Lunae (در لاتین) می آید که به معنای روز ماه است. (Moon = ماه)

روز Tuesday : معنی روز سه شنبه از روز خدای شمال اروپا یا روز تیو (Tiw) می‌آید.

روز Wednesday : چهارشنبه یا Wōdnesdæg به معنای روز اودین است.

روز Thursday : پنج شنبه از نام خدای شمال ثور، نامگذاری شده و به معنای روز ثور (Thor) است.

روز Friday : جمعه یا روز فریگ از نام الهه شمال فریگ (Frig) نامگذاری شده است.

روز Saturday : شنبه از روی سیاره زحل نامگذاری شده است و به معنای روز زحل (Saturn) است.

تلفظ روزهای هفته به انگلیسی

برای یادگیری هرچه بهتر تلفظ روزهای هفته به انگلیسی می توانید با استفاده از این فایل های صوتی بسادگی تلفظ آنها را یاد بگیرید

دوشنبه به انگلیسی
سه شنبه به انگلیسی
چهارشنبه به انگلیسی
پنجشنبه به انگلیسی
جمعه به انگلیسی
شنبه به انگلیسی
یکشنبه به انگلیسی

جمع بستن روزها و هفته ها به انگلیسی

برای جمع بستن روزها و هفته ها به انگلیسی فقط کافی است به انتهای آنها یک حرف s اضافه نمائید

معنیجمع
دوشنبه هاMondays
سه شنبه هاTuesdays
چهارشنبه هاWednesdays
پنجشنبه هاThursdays
جمعه هاFridays
شنبه هاSaturdays
یکشنبه هاSundays
هفته هاWeeks

حرف اضافه و روزهای هفته

وقتی در مورد روزهای هفته صحبت می کنیم همیشه از حرف اضافه on استفاده می کنیم. بیایید به چند نمونه نگاه کنیم:

I never work on Mondays.  من هرگز دوشنبه‌ها کار نمی‌کنم

I will go to Paris on Friday night. جمعه شب به پاریس خواهم رفت

I went to that new restaurant on Sunday. I loved it! یکشنبه به آن رستوران جدید رفتم. من آن را دوست داشتم

ما از حرف تعریف “the” قبل از روزهای هفته استفاده نمی کنیم، مگر اینکه در مورد یک روز خاص صحبت کنیم. در اینجا چند نمونه از موقعیت‌هایی وجود دارد که در آنها می‌توانید از «the» قبل از روز هفته‌ای که به آن اشاره می‌کنید استفاده کنید:

Thanksgiving is always celebrated on the last Thursday of November.

روز شکرگزاری همیشه در آخرین پنجشنبه نوامبر جشن گرفته می شود.

She will go to Australia on the first Monday of October. او اولین دوشنبه ماه اکتبر به استرالیا خواهد رفت

امروز، دیروز ، فردا

وقتی در مورد روزها صحبت می کنیم، اغلب از کلمات “امروز”، “فردا” و “دیروز” استفاده می کنیم. امروز به حال، فردا به آینده و دیروز به گذشته اشاره دارد. به یاد داشته باشید که برای هر یک از آنها از فعل مناسب استفاده کنید.

Today 

Today is my birthday. I am turning 30!  امروز تولد من است. من دارم 30 ساله میشم

Today is going to be a busy day. I have so much to do! امروز روز شلوغی خواهد بود. خیلی کار دارم

Yesterday  

Yesterday was so cold I had to wear a sweater. دیروز خیلی سرد بود مجبور شدم ژاکت بپوشم

Yesterday was a slow day at the clinic. دیروز یک روز آرام در درمانگاه بود

Tomorrow 

Tomorrow is Joan’s party. Are you excited about it? 

فردا مهمانی جوآن است. آیا در مورد آن هیجان زده هستید؟

I know you had a bad day today, but tomorrow will be better!

میدونم امروز روز بدی داشتی ولی فردا بهتره!

سئوال پرسیدن درباره روزها

در اینجا چندین سئوال و جواب متداول درباره روزهای هفته به انگلیسی آورده شده که می توانید با حفظ کردن آنها مکالمه خود را تقویت کنید

What day is today/tomorrow?

It’s Monday or It’s Monday tomorrow.

What’s the day today/tomorrow?

Today is Tuesday or Tomorrow is Tuesday.

What’s the date today/tomorrow?

It’s August 3rd.

What’s today’s date/tomorrow’s date?

Tomorrow is July 21st.

تمرین ساده روزهای هفته به انگلیسی

به سئوالات زیر سعی کنید پاسخ مناسب دهید

What’s your favorite day of the week? Why? 

What’s your least favorite day of the week? 

Do you work only on weekdays or do you also work on weekends? 

What day is tomorrow? 

Do you like Mondays? 

روزهای هفته به انگلیسی

تمرین نهایی

با موفقیت در این آزمون مشخص می شود آیا شما روزهای هفته به انگلیسی را خوب فراگرفته اید یا خیر پس به این فایل صوتی ابتدا خوب گوش کنید و سپس جاهای خالی را پر کنید

امیدواریم آموزش روزهای هفته به انگلیسی برای شما مفید بوده باشد می توانید از قسمت دیدگاه ها در پایین همین صفحه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمائید و یا اگر سئوال و مشکلی در رابطه با همین درس دارید بپرسید اساتید بنیاد زبان حقیاد پاسخگوی شما خواهند بود و اگر نیاز به آموزش خاصی دارید از طریق همین بخش مطرح نمائید تا در اسرع وقت تهیه شود

لطفاً اگر این مطلب را دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید

Facebook
Twitter
LinkedIn
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You cannot copy content of this page