حال ساده در انگلیسی

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی

منابع آموزشی معتبر

ارائه مدرک پایان دوره

مدرس برخط

در این نوشته شما می خوانید

زمان حال ساده یا Simple Present دقیقاً زمانی است که شما دارید یه کاری انجام می دید از این زمان برای نشان دادن اتفاق یا عمل یا رویدادی در زمان حال حاضر استفاده می شود.

ساختار فعل در زمان حال ساده در انگلیسی

فعل در زمان حال ساده در انگلیسی همان شکل اصلی فعل است. در همه ضمائر فاعلی یا فاعل ها به غیر از سوم شخص مفرد فعل به صورت اصلی خود می‌آید.

در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد. در زبان فارسی این زمان را معمولا به صورت حال ساده یا حال استمراری ترجمه می‌کنیم. به این مثال‌ها توجه کنید:

I play tennis every week. من هر هفته تنیس بازی می‌کنم

He likes chocolate. او شکلات دوست دارد

They usually go to the cinema on Fridays. آنها معمولا جمعه‌ها به سینما می‌روند

I work in London. من در لندن کار می‌کنم

She works in London. او در لندن کار می‌کند

سوالی کردن در زمان حال ساده در انگلیسی

Do/Does + subject + verb?

برای سوالی کردن جملاتی که زمان آنها حال ساده در انگلیسی هستند، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم. از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای سایر ضمایر فاعلی از do استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که سئوالاتی که اینگونه ساخته می شود پاسخ های بله و خیر دارند به مثال‌های زیر توجه کنید:

Do you work in an office? آیا تو در اداره کار می‌کنی؟

Does John play cricket every weekend? آیا جان هر آخر هفته کریکت بازی می‌کند؟

Do they like travelling? آیا آنها سفر کردن را دوست دارند؟

توجه داشته باشید اگر بخواهید با کلمات پرسشی که در زبان انگلیسی معروف به wh ها هستند جمله پرسشی بسازید بازهم می بایست از do یا does استفاده کنید برای اینکار ابتدا کلمه پرسشی wh را می آورید سپس do یا does و بعد فاعل یا ضمیر فاعلی و بعد ادامه جمله …

Where do they work? آنها کجا کار می‌کنند؟

Where do I play? کجا بازی کنم؟

Where does he play ? او کجا بازی کند؟

What does she like to eat? او دوست دارد چه بخورد؟

منفی کردن در زمان حال ساده در انگلیسی

برای منفی کردن در زبان انگلیسی همیشه از not استفاده می کنیم حال برای منفی کردن زمان حال ساده در انگلیسی کافی اس به افعال کمکی do و does یک not اضافه کنید

You don’t study very much. تو خیلی درس نمی‌خوانی

We don’t live in London. ما در لندن زندگی نمی‌کنیم

They don’t work at the weekend. آنها آخر هفته کار نمی‌کنند

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفیشخص
?Do I speakI speakI do not speakI/you/we/they
?Does he speak he speaks he does not speakhe/she/it
تصویر زمان حال ساده در انگلیسی

کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی

1- از این زمان در زبان انگلیسی برای واقعیت ها یا حقیقت هایی که هم اکنون در جریان هستند استفاده می کنیم  (General Truth) برای مثال اشاره به سن، مکان زندگی، محل کار و… از این جملات می‌توان استفاده کرد.

I’m nineteen years old. من نوزده ساله هستم

I work in Shiraz. من در شیراز کار می کنم

I’m a student.  من دانش آموز هستم

2- مورد بعدی که از زمان حال ساده استفاده می کنیم برای بیان کارهایی است که هر روز یا در زمان معین و به‌طور منظم تکرار می‌شوند یا روتین‌ها (Repeated Actions or Events)

برای ساخت چنین جملاتی نیاز به قید است، در اصل یکی از نشانه های شناخت جمله در زمان حال ساده این است که دارای قید است و برای نشان دادن یک روتین از قیدهای تکرار (sometimes, often. always و never) استفاده می کنیم البته سایر قیدهای تکرار هم می توان استفاده کرد که در ادامه جدولی از آنها ارائه خواهیم کرد.

I play football every weekend. من هر آخر هفته فوتبال بازی می‌کنم

I sometimes go to the cinema. من بعضی وقت‌ها به سینما می‌روم

He never plays football. او هیچوقت فوتبال بازی نمی‌کند

I always exercise من همیشه ورزش می‌کنم

قیدهای زمان پرکاربرد در زمان حال ساده
in the morningon Mondayevery day
in the afternoonon Tuesdayevery week
in the eveningon Wednesdayevery month
at noonon Thursdayevery year
at nighton Fridayevery morning
at midnighton Saturdayevery afternoon
at 09:00on Sundayevery evening
at bedtimeon the weekendevery night

3- وقتی می خواهیم درباره وقایع یا حقایق علمی صحبت کنیم از زمان حال ساده بهره می بریم یقیناً دو دوتا چهار است

The adult human body contains 206 bones. بدن انسان بالغ شامل 206 استخوان است

Light travels at almost 300,000 kilometers per second.

نور در سرعت تقریبا 300،000 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند

4- وقتی می خواهیم درباره اتفاق یا رویدادی که مطمئن هستیم در آینده اتفاق می افتد صحبت کنیم می توانیم از زمان حال ساده استفاده کنیم

The school term starts next week. نیمسال تحصیلی مدرسه هفته آینده آغاز می‌شود

The train leaves at 19:45 this evening. قطار امشب ساعت 19:45 حرکت می‌کند

We fly to Paris next week. ما هفته آینده به پاریس می‌رویم

اینفوگرافیک زمان حال ساده در انگلیسی

قواعد املایی در زمان حال ساده در انگلیسی

زمانی که فعل در حالت سوم شخص مفرد قرار می گیرد یا همان سوم شخص غایب و فاعل یا ضمیر فاعلی he, she, it هست به فعل یک s اضافه می کنیم تا به اینجا کار بسیار آسان است اما اگر حرف آخر فعل S, Sh, Ch, X, Z و o یکی از این حروف باشد به جای s از es استفاده می کنیم

تنها استثناء این است که اگر حرف آخر y بود ابتدا y را تبدیل به i و سپس es اضافه می کنیم. اما یک نکته بسیار مهم در مورد y وجود دارد اگر حرف قبل از y یکی از پنج حرف صدادار (a,e,i,o,u) باشد حرف y به i تبدیل نمی شود بلکه خود y بعلاوه s آورده می شود

قواعد املایی در زمان حال ساده در انگلیسی

به این مثال ها توجه کنید:

I work in Tehran من در تهران کار می کنم

She works in Tehran او در تهران کار می کند

He plays football او فوتبال بازی می کند

استفاده از مصدر در زمان حال ساده در انگلیسی

به طور کلی در زبان انگلیسی مصدر با حرف to آورده می شود مثلاً to study حال اگر بخواهیم مصدر را به حال ساده تغییر دهیم فقط کافی است to را از فعل حذف کنیم به این مثال ها توجه کنید:

I study everyday من هر روز مطالعه می کنم

حال اگر بخواهیم همین جمله را درباره سوم شخص بگوئیم اینگونه می شود :

She studies everyday او هر روز مظالعه می کند

پس توجه داشته باشید که وقتی فعل در حالت سوم شخص قرار می گیرید s یا es به آن اضافه می شود

نکته: فعل «have» جزو افعال بی‌قاعده در زمان حال ساده است و شکل سوم‌شخص آن «has» است. برای منفی کردن جملاتی که فعل اصلی آن‌ها «have» و «has» است، از فعل کمکی «don’t» و «doesn’t» و شکل ساده فعل، یعنی «have» استفاده می‌کنیم. برای حالت سؤالی نیز شکل ساده فعل، یعنی «have» به‌کار می‌رود. در مثال‌های زیر با کاربرد آن آشنا می‌شوید.

 I have two brothers. من دو تا برادر دارم

don’t have any sisters. من هیچ خواهری ندارم

Sara doesn’t have an English class on Sundays سارا یکشنبه ها کلاس زبان انگلیسی ندارد

Why do they have a problem with him? چرا آن‌ها با او مشکل دارند؟

مثال زمان حال ساده در انگلیسی
مثال زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول حال ساده در انگلیسی

Subject + verb + object

ساختار اصلی جمله حال ساده که عبارت از فاعل + فعل + مفعول

Subject + don’t/doesn’t (do not /does not) + verb

حالا اگر بخواهیم جمله منفی درست کنیم باید همون ترکیب ساختار اصلی رو رعابت کنیم و فقط از فعل های کمکی do یا does به همراه not استفاده کنیم

Do/Does + subject + verb?

برای ساخت جمله پرسشی هم فقط کافی است Do/Does را به ابتدای جمله بیاوریم

Wh-word+ do/does + subject + verb?

اگر بخواهیم جمله ای با کلمات پرسشی wh داشته باشیم فقط کافی است همان فرم سئوالی را رعایت و کلمه پرسشی wh را ابتدای جمله بیاوریم

لطفاً اگر این مطلب را دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید

Facebook
Twitter
LinkedIn
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You cannot copy content of this page