امیدواریم هیچگاه نیاز به برگشت وجه ثبت نام نباشیم اما ممکن است در حین خرید دوره آموزش زبان انگلیسی حقیاد موارد زیر رخ دهد.

در صورتی که به اشتباه دوبار پرداخت برای یک دوره داشتید می توانید با پشتیبان سایت هماهنگ نمائید اطلاعاتی از قبیل شماره کارتی که با آن خرید کرده اید، نام و نام خانوادگی پرداخت کننده، شماره پیگیری و ساعت و تاریخ تراکنش الزامی است سپس پشتیبان آن را به بخش مالی ارجاع خواهد داد، بخش مالی پس از بررسی و دستور مسدود سازی اکانت خریداری شده دوبل، اقدام به پرداخت وجه شما به همان شماره کارت ظرف مدت 24 الی 48 ساعت خواهد نمود.

در صورتی که پرداخت ناموفق و کسر وجه داشتید، به صورت خودکار ظرف مدت 72 ساعت توسط بانک تراکنش اصلاح و به حساب شما عودت داده خواهد شد.

به هر حال اگر مورد دیگری که در موارد مطروحه در بالا به وجود آمد که شما نیاز به بازگشت وجه غیر از انصراف از ادامه دوره داشتید با پشتیبان مطرح نمائید مورد شما بررسی و ظرف کوتاه ترین زمان وجه شما برگشت داده خواهد شد.

در صورتی که از ادامه دوره می خواهید انصراف دهید لطفا از طریق این لینک قوانین و مقررات مربوطه را مطالعه سپس اقدام نمائید.

You cannot copy content of this page