آموزش افعال tobe

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی

منابع آموزشی معتبر

ارائه مدرک پایان دوره

مدرس برخط

در این نوشته شما می خوانید

آموزش فعل tobe از دبیرستان تا همیشه، واقعاً چرا؟ پاسخ کاملاً ساده چون همیشه کاربرد دارد پس در ادامه برای آخرین بار آموزش افعال to be را یاد بگیرید تا این پرونده برای همیشه بسته شود.

افعال to be چیست ؟

پرکاربردترین فعل های در زبان انگلیسی همین افعال to be هستند کار با اونها ساده است اما شاید یه قسمت سخت داشته باشن اونهم تغییر ماهیت افعال to be در زمان های مختلف است، افعال توبی همان معادل است یا “هست” فارسی است در زمان های مختلف معنی آنهم تغییر می کند یعنی به “دارد” و “بود” هم می تواند تبدیل شود.

به افعال to be افعال بی قاعده هم گفته می شود به این دلیل که در برخی مواقع متغیر و بی نظم هستند در مجموع افعال توبی شامل 8 فرم be, am, is, are, was, were, been, being هستند و رایج ترین آنها am, is, are هستند.

دلیل استفاده از افعال to be

راحتی بیان جملات، استفاده سریعتر از فعل ها، بدون نیاز به فکر کردن که چه فعلی برای این جمله بکار ببریم می توانیم به سادگی از افعال تو بی استفاده کنیم به این مثال ها دقت کنید

I am here. من اینجام

(I “exist” here.) من اینجا “وجود” دارم

The meeting was in London. جلسه در لندن بود

(The meeting “happened” in London.) جلسه در لندن اتفاق افتاد

حالا خود شما قضاوت کنید بیان جملات داخل پرانتز راحتر است یا جملاتی که با فعل to be ساخته شده اند پس می بایست آموزش افعال to be را به خوبی یاد گرفت به شما تضمین می دهیم با مطالعه دقیق این درس آخرین باری باشد که نیاز به یادگیری افعال to be داشته باشید.

افعال to be در زمان حال ساده

زمان حال یعنی زمانی که ما در لحظه در آن زندگی می کنیم حالا برای صحبت کردن یا بیان رویدادها نیاز داریم به فعل به همین دلیل افعال to be در زبان انگلیسی به میدان وارد شده و ما را یاری می دهند در این زمان ما از سه فعل am, is, are استفاده می کنیم به جدول زیر توجه کنید.

من در خانه هستمI am at home
تو در خانه هستیYou are at home
او (مونث) در خانه هستShe is at home
او (مذکر) در خانه هستHe is at home
اون (شی) در خانه هستIt is at home
شما در خانه هستیدYou are at home
ما در خانه هستیمWe are at home
آنها در خانه هستندThey are at home

همانطور که ملاحظه می کنید افعال to be بعد از ضمائر فاعلی می آیند همانطور که مشاهده می کنید فعل to be در زمان حال ساده به سادگی صرف می شود.

منفی کردن فعل to be در زمان حال ساده

واژه not به عنوان حرف منفی کننده کافی است بعد از فعل to be قرار بگیرد بدین ترتیب افعال to be منفی می شوند به جدول زیر توجه کنید

من نیستمI am not
تو نیستیYou are not
او (مونث) نیستShe is not
او (مذکر) نیستHe is not
اون (شی) نیستIt is not
شما نیستیدYou are not
ما نیستیمWe are not
آنها نیستندThey are not

با توجه به جدول بالا شما با قرار دادن not بعد از فعل to be می توانید جملات منفی انگلیسی را به راحتی بسازید

سئوالی کردن فعل to be در انگلیسی

برای سئوالی کردن جملاتی که در آنها از افعال to be استفاده شده کار بسیار راحتی خواهید داشت کافی است جای فاعل یا ضمیر فاعلی را با فعل عوض کنید و در انتهای جمله یک علامت سئوال ؟ بگذارید.

آیا من اینجام؟?Am I here
آیا تو اینجایی؟?Are you here
آیا او (مونث) اینجاست؟?Is she here
آیا او (مذکر) اینجاست؟?Is he here
آیا اون (شی) اینجاست؟?Is it here
آیا شما اینجا هستید؟?Are you here
آیا ما ایجا هستیم؟?Are we here
آیا آنها اینجا هستند؟?Are they here

سئوال ?Am I here و ?Are we here به طور کلی مصطلح نیست و اصولا کسی از خودش چنین سئوالاتی را نمی کند مگر در برخی موارد نادر اما ما در اینجا به کار بردیم تا روش سئوالی کردن افعال to be را آموزش دهیم

مخفف کردن فعل to be

طبق جدول زیر افعال to be را می توان مخفف نمود ، اگر افعال to be را مخفف نمائید اینکار باعث راحتی در گفتار و همچنین یک مکالمه روانتر خواهد شد.

من هستمI’m
تو هستیYou’re
او (مونث) هستShe’s
او (مذکر) هستHe’s
اون (اشیاء) هستIt’s
شما هستیدYou’re
ما هستیمWe’re
آنها هستندThey’re

به طور کلی برای مخفف کردن افعال to be در حالت زمان حال ساده کافی است حرف اول آنها را حذف کرده و در نوشتار به جای آن ‘ بزارید.

آموزش فعل tobe

افعال to be در زمان حال کامل

زمان حال کامل یا Present Perfect در زبان انگلیسی، برای بیان رویدادها یا اتفاقاتی به کار می رود که در گذشته اتفاق افتاده است و در حال حاضر نیز ادامه داشته است و یا اثرش مرتبط به زمان حال است. حال برای استفاده از فعل to be در زمان حال کامل شکل آن تغییر و یا به عبارتی حتی معنی آن هم تغییر می کند و به جای افعالی که در بالا آموختید have و has می آیند.

subject + has/have + been + complement

من بوده امI have been
تو بوده ایYou have been
او (مذکر) بوده استHe has been
او (مونث) بوده استShe has been
اون (شی) بوده استIt has been
ما بوده ایمWe have been
شما بوده ایدYou have been
آنها بوده اندThey have been

شروع زمان حال کامل از گذشته تا الان است حالا با توجه به جدول بالا ذکر چند مثال را برای درک بهتر این حالت فعل to be ضروری می دانیم

They‘ve been married for nearly fifty years. آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده اند.

She has lived in Liverpool all her life. او تمام عمرش را در لیورپول زندگی کرده است

He has written three books and he is working on another one.

او سه کتاب نوشته و در حال کار بر روی یکی دیگه است

در سه مثال بالا They‘ve مخفف They have است و ed اضافه شده به lived نشانه سوم شخص بودن فعل است زمان حال کامل است و به خاطر داشته باشید حال کامل با فعل have و has به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) آنها را ساخت.

ما بیشتر از have/has + been را در مواقعی استفاده می کنیم که کسی به جایی رفته باشد و بخواهد از آنجا برگردد به این مثال توجه کنید

A: Where have you been? کجا بودی؟
B: I’ve just been out to the supermarket. من به تازگی به سوپرمارکت رفته ام

A: Have you ever been to San Francisco? آیا تا به حال به سانفرانسیسکو رفته اید؟
B: No, but I’ve been to Los Angeles. نه، اما من به لس آنجلس رفته ام

اما اگر شخص مورد نظر ما برگشت نکرده باشد بیشتر از have/has + gone استفاده می کنیم

A: Where’s Maria? I haven’t seen her for weeks. ماریا کجاست؟ هفته هاست که او را ندیده ام.
B: She‘s gone to Paris for a week. She’ll be back tomorrow.

او یک هفته به پاریس رفته است. اون فردا برمیگرده

سئوالی کردن افعال to be در زمان حال کامل

در این زمان هم همانند زمان حال ساده با عوض کردن جای فعل و فاعل با یک تفاوت کوچک شکل سئوالی جمله را می سازیم

Have you been worried? آیا شما نگران بوده‌اید؟

همانطور که می بینید جای فعل و فاعل تغییر کرد اما been یا هر فعل دیگری که در جمله به کار برده شود تغییری نخواهد کرد

آموزش فعل to be در زمان گذشته ساده

در این زمان فقط از دو فعل was و were به معنی بود استفاده می شود was برای یک نفر و یا یک شی استفاده می شود اما were برای دو یا چند نفر استفاده می شود توجه داشته باشید که ضمیر you مبنای جمع دارد به همین دلیل برای این ضمیر حتی اگر مخاطب ما یک نفر هم باشد از were استفاده می کنیم

من بودمI was
تو بودیYou were
او(مذکر) بودHe was
او (مونث)بودShe was
اون(شی) بودIt was
ما بودیمWe were
شما بودیدYou were
آنها بودندThey were

با ذکر چند مثال به راحتی می توانید این زمان را درک کنید

Tom and Alice were cleaning the car. تام و آلیس در حال تمیز کردن ماشین بودند

It was great! اون عالی بود

They were excited. آنها هیجان زده بودند

He was a policeman. او یک پلیس بود

آموزش فعل to be در زمان گذشته کامل

این زمان هم دقیقاً برابر با زمان حال کامل است با این تفاوت که have و has به فرم گذشته had تغییر می کند البته had برای تمامی ضمیرها یکسان است به جدول زیر توجه کنید

من بوده امI had been
تو بوده ایYou had been
او (مذکر) بوده استHe had been
او (مونث) بوده استShe had been
اون(شی) بوده استIt had been
ما بوده ایمWe had been
شما بوده ایدYou had been
آنها بوده اندThey had been

The lunch had already been served. ناهار قبلاً سرو شده بود

جملات دستوری با افعال to be

برای ساخت جملات دستوری کافی است فعل be را در ابتدای جمله بیاورید

to be” verb + complement“ و یا Do not + “to be” verb + complement

Be a good boy پسر خوبی باش

Be kind your sister با خواهرت مهربان باش

Be nice to your mother با مادرت خوب رفتار کن

جملات دستوری فعل tobe
ساخت جملات استمراری در تمام زمان های حال، گذشته با افعال to be

استمراری به معنی وقوع یک حادثه یا انجام یک عملی که در حال رخ دادن است و ادامه دار است برای ساخت چنین جملاتی در زبان انگلیسی کافی است تمام عناصر جمله را به همان شکلی که هست حفظ کنید و فقط به فعل اصلی جمله یک ing اضافه کنید

am watching television. من در حال تماشای تلویزیونم

We were walking down the street. Everything was wet.

داشتیم تو خیابون راه میرفتیم. همه چیز خیس بود.

It had been raining for hours. ساعت ها بود که باران می بارید

They have been waiting for this for a long time. آنها مدتها منتظر این بودند

جملات پرسشی تائیدی با افعال to be

در زبان فارسی هم خیلی اوقات سئوال ما حاوی جواب نیز هم هست و فقط از بیان پرسش تائیدیه شخص مقابل است حال در زبان انگلیسی این نکته بسیار مهم است اگر خود سئوال مثبت باشد پرسش تائیدی آن به شکل منفی آورده می شود و اگر خود سئوال منفی باشد پرسش تائیدی آن به شکل مثبت بیان می شود همیشه به یاد داشته باشید که پرسش های تائیدی در انتهای سئوال آورده می شود

I wasn’t being rude, was I? من بی‌ادبانه رفتار نمی‌کردم، این‌طور نیست؟

It was good, wasn’t it? خوب بود، نه؟

They weren’t angry, were they? آن‌ها عصبانی نبودند، مگر نه؟

پس اگر بدنه سئوال مثبت بود پرسش تائیدی انتهای جمله منفی و اگر بدنه سئوال منفی بود پرسش تائیدی انتهای آن مثبت است

مقایسه افعال to be با سایر فعل ها

ابتدای این درس گفتیم که افعال to be دارای 8 حالت هستند

نام جایگزینبودنشکل فعل
فرم مصدرbeشکل اصلی
نام جایگزین نداردam, is, areفرم های زمان حال
گذشته سادهwas, wereفرم های گذشته
Present Participle Formbeingفرم استمراری
نام جایگزین نداردbeenفرم فعل ماضی

حالا با توجه به جدول بالا و مقایسه آن با جدول زیر می توانید افعال to be را یا سایر فعل ها مقایسه کنید توجه داشته باشید که سایر فعل ها برخلاف افعال to be فقط 5 فرم دارند.

نام جایگزینknowشکل فعل
فرم مصدرknowشکل اصلی
Third Person Singular Formknowsفرم سوم شخص
گذشته سادهknewفرم های گذشته
Present Participle Formknowingفرم استمراری
نام جایگزین نداردknownفرم فعل ماضی

با مقایسه این دو جدول می توانید پی به اهمیت بسیار زیاد افعال to be در زبان انگلیسی ببرید

در تمامی زمان ها می توانید فعل to be را منفی کنید برای اینکار می توانید از not استفاده کنید با دقت بر روی تصویر زیر می توانید به سادگی در تمام زمان ها اینکار را انجام دهید

آموزش منفی کردن فعل to be

جدول افعال to be

جدول زمان گذشته to be

گذشته کامل استمراریگذشته کاملگذشته استمراریگذشته سادهشخص
had been beinghad beenwas beingwasI
had been beinghad beenwere beingwereYou
had been beinghad beenwas beingwasHe/She/It
had been beinghad beenwere beingwereWe
had been beinghad beenwere beingwereYou
had been beinghad beenwere beingwereThey
 • زمان گذشته ساده برای یک فعالیت کامل است که در گذشته اتفاق افتاده است.
 • زمان گذشته استمراری برای یک فعالیت مداوم در گذشته است. اغلب، برای تنظیم یک صحنه برای یک عمل دیگر استفاده می شود.
 • زمان گذشته کامل برای تأکید بر این است که یک عمل قبل از انجام دیگری کامل شده است.
 • زمان گذشته کامل استمراری برای نشان دادن این است که یک عمل در حال انجام در گذشته به پایان رسیده است.

جدول زمان حال to be

حال کامل استمراریحال کاملحال استمراریحال سادهشخص
have been beinghave beenam beingamI
have been beinghave beenare beingareYou
has been beinghas beenis beingisHe/She/It
have been beinghave beenare beingareWe
have been beinghave beenare beingareYou
have been beinghave beenare beingareThey
 • زمان حال ساده بیشتر برای یک واقعیت یا یک عادت است.
 • زمان حال استمراری برای یک عمل مداوم در زمان حال است.
 • زمان حال کامل برای عملی است که در گذشته شروع شده است. (اغلب، عمل تا زمان حال ادامه دارد.)
 • زمان حال کامل استمراری برای یک فعالیت مداوم است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد (یا اخیراً به پایان رسیده است).
جدول زمان آینده to be
آینده کامل استمراریآینده کاملآینده استمراریآینده سادهشخص
will have been beingwill have beenwill be beingwill beI
will have been beingwill have beenwill be beingwill beYou
will have been beingwill have beenwill be beingwill beHe/She/It
will have been beingwill have beenwill be beingwill beWe
will have been beingwill have beenwill be beingwill beYou
will have been beingwill have beenwill be beingwill beThey
 • زمان آینده ساده برای عملی است که در آینده رخ خواهد داد.
 • زمان آینده استمراری برای یک عمل مداوم است که در آینده رخ خواهد داد.
 • زمان آینده کامل برای عملی است که در مقطعی در آینده کامل شده است.
 • زمان آینده کامل استمراری برای یک عمل در حال انجام است که در زمان مشخصی در آینده تکمیل خواهد شد.
خلاصه آموزش افعال to be را می توانید از طریق ویدیو زیر مشاهده کنید

امیدوارم این درس برای شما مفید بوده باشد لطفا اگر سئوال ، انتقاد یا پیشنهادی دارید می توانید در قسمت نظرات انتهای همین صفحه مطرح نمائید تا اساتید بنیاد حقیاد پاسخگوی شما باشند و اگر نیاز به آموزش خاصی دارید حتماً مطرح بفرمائید تا سریعاً برای شما آماده کنیم امیدواریم آخرین باری که زبان انگلیسی را یاد می گیرید در بنیاد حقیاد باشد

لطفاً اگر این مطلب را دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید

Facebook
Twitter
LinkedIn
2 پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You cannot copy content of this page